สยามไอยรา พาเที่ยว มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง พิเศษอาหารทะเล 4 วัน บิน EK

รรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินอิมิเรต EMIRATE AIRLINE ทำการเช็คอินตั๋ว 13.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 17.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B” เย็น รับประทานอาหาร

 • ราคา :

  17,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน

  สายการบินTHAI AIRWAY (TG) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 10.55 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 14.05 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

 • ราคา :

  19,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว เชียงราย เชียงของ สิบสองปันนา อารยธรรมลำน้ำโขง ไปเครื่อง - รถ

  าคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์ สายการบิน วัน ทูโก โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 16.35น. เหิรฟ้าสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบิน วัน ทูโก เที่ยวบินที่ OX 8116 17.55 น. ถึงท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงราย นำท่านสู่ภัตตาคาร เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ครัวศิลป์บารอง พร้อ

 • ราคา :

  15,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวลี่เจียง คุนหมิง ต้าลี่ 5 วัน บิน TG

  Y (TG) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 10.55 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 14.05 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มี ทัศนี

 • ราคา :

  22,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวปักกิ่ง 4 วัน บิน UL

  18 สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทีวีส่วนตัวตลอดการเดินทาง เที่ยวบินที่ UL888 13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน

 • ราคา :

  16,599.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี ปักกิ่ง 2 ประเทศ บิน CA 6 วัน

  เคาเตอร์ “U” เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พักที่ MECURE // HOLIDAY INN EXPRESS// GT STARWING HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สอง 28/05 ปักกิ่ง-เกาหลี – บลูเฮาส์-พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง - เกาะนามิ 01.00 น. เหิรฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980 06.30 น. ถึ

 • ราคา :

  25,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวแชงกรีล่า ใหม่! หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน บินภายใน

  15 สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 10.50 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 742 14.20 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม

 • ราคา :

  25,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน บิน MU

  ออก เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 10.50 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 742 14.20 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็น

 • ราคา :

  26,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี โซล ล่องทะเลสาบชุงจู 5 วัน บิน TG

  ,900 บาท วันที่ : 07-11 / 14-18 / 22-26 ก.ค. 2553 ราคา 32,900 บาท วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน 21.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ( เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอก

 • ราคา :

  31,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว ฮ่องกง พระใหญ่ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน บิน EK

  ตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATE AIRLINE ทำการเช็คอินตั๋ว 13.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 17.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B” เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1) พิเศษ!!! :ซีฟู๊ด กุ

 • ราคา :

  17,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ให้เช่า ห้องพักแถว คาร์ฟูร์ รัตนาธิเบศร์ ราคาเดือนละ 2000 สนใจติดต่อ คุณ เฮง 089-7885858

  ให้เช่าห้องพักมีเฟอร์นิเจอร์ ครบ พร้อมห้องนำ สะอาด สงบเรียบร้อยปลอดภัยเหมาะสำหรับ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยจากระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งรอบอาคาร และมีบริการตุ็นำและตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ ราคา 2000 แถว คาร์ฟูร์ ซอยรัตนาธิเษศร์17 เข้

 • ราคา :

  2,000.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ให้เช่าร้านขายของติดแอร์ พร้อมห้องนอนเหมาะเปิดมินิมาร์ท,ร้านขายยา อยู่ซอยวัดสมรโกฏิเข้าทาง ซอย รัตนาธิเบศร์ 17 หน้าปากซอยมีร้านอาหาร ชือ บิ๊กมะหมี

  ตรงเข้ามา 50 ม เลี้ยว ขวาเข้ามาอีก 50 ม อยู่ห้องพักราคา ถูก พร้อมห้องนำ ทำเลอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเปี่ยมสุข มีรถสองแถวผ่าน เป็นแหล่งชุมชนเหมาะสำหรับขายของ,เปิดมินิมาร์ท,ร้านเกมส์ลอินเตอร์เน็ต,ร้านเสริมสวย,ร้านขายยา,เช่าวีดีโอ,เช่าหนังสือ,นวดสปา,เบเกอร์รี่,กาแ

 • ราคา :

  6,500.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ให้เช่าหอพัก,ห้องพักใกล้ เซ็นทรัล แถวนนทบุรี รัตนาธิเบศร์17 ราคาเดือนละ 2000 แอร์เพิ่ม500บาท สนใจติดต่อ คุณ เฮง 089-7885858

  ให้เช่า ห้องพัก หอพัก แถวเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ราคาเดือนละ 2000 สนใจติดต่อ คุณ เฮง 089-7885858 ให้เช่า

 • ราคา :

  2,000.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  การเคหะแห่งชาติ เคหะชุมชนมาบตาพุด เปิดให้เช่า พร้อมอยู่ทันที โครงการเคหะชุมชนมาบตาพุด รีบจองด่วน

  การเคหะแห่งชาติ เคหะชุมชนมาบตาพุด เปิดให้เช่า พร้อมอยู่ทันที โครงการเคหะชุมชนมาบตาพุด(อาคารชุด) รีบจองด่วน โครงการเคหะชุมชนมาบตาพุด(อาคารชุด) บริหารการเช่าขาย โดย บริษัท อาร์ ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - เปิดให้เช่า พร้อมอยู่ทันที - มีบัตรประชาชน ก็ทำสัญญาได้ - ค่าเช่า เพียง 1,500 บาท / เดือน >>>

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ห้องพักว่าง ให้เช่าราคาถูก ถนนรัตนาธิเบศร์ ซ.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

  ห้องพักว่าง ให้เช่าราคาถูก 3,000/เดือน ถนนรัตนาธิเบศร์ ซ.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

 • ราคา :

  3,000.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  จองด่วน!โรงแรมวรบุรี สุขุมวิท โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท ซอย4 ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ราคาประหยัด 800บาท (มีรถรับ-ส่ง)

  วยรถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน ซึ่งโรงแรมมีรถตุ๊กๆ ไว้คอยบริการจากโรงแรมถึงสถานีรถไฟฟ้า .. วรบุรี สุขุมวิท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ห้องพักแสนสบายทั้ง 123 ห้อง ล้วนอำนวยความสะดวกให้คุณด้วยเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เคเบิล ทีวี, น้ำร้อน, ตู้นิรภัย, บริการซัก

 • ราคา :

  800.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  รถรับจ้าง ขนของ ย้ายบ้านราคาเริ่มต้นที่300บาท0890611541รถจอดหน้าสถานีรถไฟศาลายา

  ห้องพัก ขนคนงาน ขนของทั่วไป ราคาเริ่มต้น 300 บาท หรือเหมาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือขนของ ราคากันเอง ติดต่อ พ.จ.อ.กุญชร 0890611541,024753454 รถจอดที่หน้าสถานีรถไฟศาลายา ติดกับม.มหิดลศาลายา หน้าร้านตัดผมชาย-เสริมสวย สุภาภรณ์(พาย) ติดตลาดนัดศาลายา พุทธมณฑลสาย4 บ

 • ราคา :

  300.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  'สิงหาพาแม่ตีกอล์ฟเพื่อสุขภาพ' เชิญร่วมกิจกรรม 'ออกรอบฟรี!' ในวันแม่แห่งชาติปีนี้

  ห้องพัก 50% * เฉพาะค่ากรีนฟี ไม่รวมค่าแค็ดดี้และรถกอล์ฟ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  เครื่องเก็บเงินสด Sharp ER-A420 ระบบบาร์โค๊ด

  ิ้ว ปกติราคา 6,500 บาท พิเศษ.....ขาย 4,500 บาท คุณสมบัติห้องพัก 3. ขายรวดเร็วด้วยระบบ Hot Key กำหนดราคาขายได้ 2 ราคาโดยตัดสต็อกเดียวกัน 4. จัดการขายสินค้า ลดราคา แถม โดยจัดรายการขายแบบมีโปรโมชั่นได้ 5. รองรับระบบเงินเชื่อ ของลูกค้าที่มาพัก สรุปยอด

 • ราคา :

  19,500.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  รับทำป้ายหมายเลขห้อง

  ป้ายหมายเลขห้องพัก โรงแรม รีสอท์ร ทำจากไม้พ่นสีน้ำมันสวยเงางาม

 • ราคา :

  200.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สนใจอยากเรียนต่อต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอื่นๆ คุณก็สามารถไปเรียนได้ ในราคา

  ถูก WEC Education บริการด้วยคุณภาพ หากท่านต้องการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย สามารถติดต่อสอบถาม พูดคุยกับเราได้ WEC เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ได้รับรองให้เป็นตัวแทนจากม

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ท่องเที่ยว ทะเล ทัวร์เกาะช้าง กับ โปรแกรม ดำน้ำ ตกหมึก ดูปะการัง ช่วงวันปิยะมหาราช 23 - 25 ต.ค. 53

  ี้ แพ็กเกจ ทัวร์เกาะช้าง ดำน้ำ ตกหมึก 3 วัน 2 คืน สำหรับช่วง วันปิยะมหาราช 23 - 25 ต.ค. 53 สำหรับ 2 ท่าน ขึ้นไป เดินทางช่วงดังกล่าวได้ สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาอื่นเรารับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน ติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-311 2526 / 08

 • ราคา :

  2,300.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  เกาะเต่า เกาะนางยวน 4วัน3คืน รวมทุกอย่าง เริ่มต้นที่ 4,400 บาท/ท่าน ออกเดินทางทุกวัน

  ัน คณะใหญ่ เดินทาง มกราคม 2553 เดินทาง 7-10,14-17,21-24 กุมภาพันธ์ 2553 เดินทาง 13-16(ตรุษจีน),26-1 มีนาคม (มาฆบูชา) มีนาคม 2553 เดินทาง 11-14,18-21 เมษายน 2553 เดินทาง 3-6, 12-15 ระยะเวลาในการเดินทาง 4 วัน 3 คืน (ออกเดินทางทุกวัน) วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ชุมพร 20.00 น. พร้อมกัน

 • ราคา :

  4,600.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  เสม็ดคาบาน่า รีสอร์ท อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด ที่พักสวย บรรยากาศดี จองได้ทันทีในราคาพิเศษ

  ห้องพักสะอาด เรียบง่าย เหมาะแก่การพักผ่อน ให้ความรู้สึกสบาย ไม่วุ่นวาย แต่สะดวกกับทำกิจกรรมท่องเเที่ยว ในราคาที่ท่านพอใจ มีห้องรองรับ 48 ห้อง เสม็ด คาบาน่ารีสอร์ท คุณจะได้สัมผัสกับความร่มรื่น เงียบสงบแบบเป็นส่วนตัวที่เกาะเสม็ด รีสอร์ทติดทะเลที่ได้รับกา

 • ราคา :

  1,800.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ห้องพักเมืองทองธานี ห้องพักรายวัน รายเดือน สะอาด สะดวด

  ห้องพักเมืองทองธานี

 • ราคา :

  600.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

  SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
  © Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

  ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

  เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.