โคลัมบัสเดย์ ยอดคนปล้นเหนือชั้น COLUMBUS DAY

ารซื้อขายกับสิ่งที่เขาได้โจรกรรมมา ที่นี่เอง ที่เขาได้ผูเจรจาต่อรองธุรกิจเริ่มต้นขึ้น เขาต้องหาทางคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่เด็กชายที่ร่วมมือกับเขา และ.หลบหนีไปพบกับครอบครัวที่ฟลอริด้าให้ได้ก่อนอันตรายจะมาถึงตัว นำแสดงโดย  วาล คิลเมอร์ VCD บรรจุ

 • ราคา :

  159.00

  บาท

 • ลดเหลือ :

  50.00

  บาท

 • shop premium

  Negotiation Skills, Negotiation Techniques, Negotiation Strategies, Principles of Negotiation, Business Negotiation, Trading Terms Negotiation with Modern Trade.

  BB090443-EN Negotiation Skills, Negotiation Techniques, Negotiation Strategies, Principles of Negotiation, Business Negotiation, Trading Terms Negotiation with Modern Trade. Our intensive ?Talent Development? programs are fully customized, step-by-step approach for ease of understanding ? enha

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  Key Account Management, Key Account Strategies, Key Customer Management, Major Account Management, Modern Trade Management,

  BB090324-EN Key Account Management, Key Account Strategies, Key Customer Management, Major Account Management, Modern Trade Management, Our intensive ?Talent Development? programs are fully customized, step-by-step approach for ease of understanding ? enhancing individual potentials and uplift

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  การโค้ช การชี้แนะ การฝึกสอน ทักษะการโค้ช เทคนิคการชี้แนะฝึกสอน การสื่อสาร สร้างโอกาสขาย การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  ฏิบัติการ หลักสูตร ?อบรมพัฒนา? ที่เข้มข้น ?ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ? สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ ?เสริมสร้างศักยภาพ? ส่วนบุคคล และ ?เพิ่มขีดความสามารถ? ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ ?เพิ่มพูนทักษะ? ด้ว

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก ลูกค้าหลักรายสำคัญ Key Account Management ? Key Customer Management โมเดิร์นเทรด

  รด หลักสูตร ?อบรมพัฒนา? ที่เข้มข้น ?ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ? สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ ?เสริมสร้างศักยภาพ? ส่วนบุคคล และ ?เพิ่มขีดความสามารถ? ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ ?เพิ่มพูนทักษะ? ด้วยการแสดง

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  ทักษะการขาย เทคนิคการขาย เตรียมตัวก่อนการเข้าพบ วางแผนการขาย เข้าพบลูกค้า นำเสนอขาย ข้อเสนอขาย คำพูดขาย ตอบคำโต้แย้ง ปิดการขาย ขายแบบมืออาชีพ

  ออาชีพ หลักสูตร ?อบรมพัฒนา? ที่เข้มข้น ?ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ? สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ ?เสริมสร้างศักยภาพ? ส่วนบุคคล และ ?เพิ่มขีดความสามารถ? ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ ?เพิ่มพูนทักษะ? ด้วยการ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  ปรึกษาธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจ แผนพัฒนาธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร

  ารสนับสนุนธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ แนะแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ การจัดการการตลาด การจัดการพฤติกรรมผู้จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทีมงานขาย การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ เงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงทางธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด การจัดเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) หลักสูตร "อบรมพัฒนา" ที่เข้มข้น "ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ" สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ "

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  พัฒนาเทคนิคการโค้ช สร้างทักษะการชี้แนะฝึกสอนเพื่อการจัดการ

  ั้น ๆ" สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ "เสริมสร้างศักยภาพ" ส่วนบุคคล และ "เพิ่มขีดความสามารถ" ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ "เพิ่มพูนทักษะ" ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อ "ยกระด

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  พัฒนาเทคนิคการขาย สร้างทักษะการขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ

  ๆ" สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ "เสริมสร้างศักยภาพ" ส่วนบุคคล และ "เพิ่มขีดความสามารถ" ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ "เพิ่มพูนทักษะ" ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อ "ยกระดับค

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจมืออาชีพอย่างเป็นสุข

  เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจมืออาชีพอย่างเป็นสุข เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของคู่เจรจาเพื่อที่จะเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ - ตรวจสอบระดับอิทธิพล หรืออำนาจของคู่เจรจาเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อเสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า

  เสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร - ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องนโยบายการบริหารจัดการทางการเงิน นโยบายการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน และยุทธศาสตร์ในการค้าปลีก - เก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าหลัก - วิเคราะห์ ค้นหาโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าหลัก และจัดลำดับ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  ปรึกษาธุรกิจ | แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ | อบรมพัฒนา

  รรมผู้จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทีมงานขาย การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ เงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงทางธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด การจัดการศเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก ฯลฯ - ติดต่อ Bizz Backup Bizz Backup &

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ - Key Account/Customer Management

  ยงานนั้น ๆ" สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ "เสริมสร้างศักยภาพ" ส่วนบุคคล และ "เพิ่มขีดความสามารถ" ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ "เพิ่มพูนทักษะ" ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อ "

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  กล้องนาฬิกาข้อมือกันน้ำ พร้อม AV Out หน่วยความจำ 8GB

  ้อมเสียง เลนส์คุณภาพสูง ภาพที่ได้จะทำการ save ลงใน Memory ของตัวกล้องนาฬิกา เชื่อมต่อกล้องนาฬิกาข้อมือผ่านช่อง USB ถ่ายโอนข้อมูลลง Computer ได้โดยตรงเพื่อเปิดดูข้อมูล รุ่นนี้พิเศษมาพรเจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ สำหรับนักเรียนนักศึกษาใช้บันทึกภาพ

 • ราคา :

  3,500.00

  บาท

 • ลดเหลือ :

  3,200.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  Peace Gadget

  shop free

  กล้องนาฬิกาข้อมือกันน้ำ หน่วยความจำ 4GB

  ้อมเสียง เลนส์คุณภาพสูง ภาพที่ได้จะทำการ save ลงใน Memory ของเจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ สำหรับนักเรียนนักศึกษาใช้บันทึกภาพอาจารย์ขณะสอน หรือบันทึกภาพอื่นๆ สายและตัวเรือนเป็นสเตนเลส สวยงามคล้ายนาฬิกา Luxury ราคาแพงเช่น Omega, Breitling, Rolex

 • ราคา :

  3,000.00

  บาท

 • ลดเหลือ :

  1,900.00

  บาท

 • ร้าน

  Peace Gadget

  shop free

  สัมมนาทักษะการขายและเจรจาโน้มน้าว สมัยใหม่ Modern Selling and Persuasion บรรยายโดย วิทยากรที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ การขายและการตลาด

  หลักการและเหตุผล การขายไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ต้องพึ่งพาการนำเสนอและการเจรจาโน้มน้าวจากนักขาย ถึงแม้การขายในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ มีเทคโนโลยี หรือเทคนิคด้านอื่นๆ เข้ามาช่วยก็ตามแต่ทักษะด้านการขายและเจรจาโน้มน้าวก็ยังเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ การจะนำเสนองานขายและเจรจาโน้มน้าวได้ดีนั้น จำเป็

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  กล้องกระดุมพร้อมจอมอนิเตอร์ LCD

  เจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ เพื่อเป็นหลักฐาน - บันทึกแล้วถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ตัว USB เสียบกับ Computer/Notebook - บันทึกVideo + ภาพนิ่ง , ความละเอียด 2,000,000 Pixels. สำหรับภาพนิ่ง. - เลนส์รุ่นใหม่ให้ความคมชัดกว่าเดิม - น้ำหนักเพียง 30g

 • ราคา :

  4,500.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  กล้องกระดุมพร้อมจอมอนิเตอร์ LCD

  เจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ เพื่อเป็นหลักฐาน ราคาพิเศษ เพียง 4500 ค่าจัดส่ง 50 บาท - บันทึกแล้วถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ตัว USB เสียบกับ Computer/Notebook - บันทึกVideo + ภาพนิ่ง , ความละเอียด 2,000,000 Pixels. สำหรับภาพนิ่ง. - เลนส์รุ่นใหม่

 • ราคา :

  4,500.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  กล้องกระดุม พร้อมจอ 2.4 นิ้วและ รีโมทควบคุมการถ่ายวีดีโอ

  เจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ เพื่อเป็นหลักฐาน ราคาพิเศษ เพียง 4,900 ค่าจัดส่ง 50 บาท - บันทึกลงใน Mini SD Card รองรับความจุได้ 4GB (สินค้าไม่รวมการ์ด) แล้วถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ตัว USB เสียบกับ Computer/Notebook - บันทึกVideoลงในจอของกล้องก

 • ราคา :

  4,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  กล้องจิ๋วไร้สายพร้อมจอบันทึกได้ในตัวด้วย sd card

  เจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ เพื่อเป็นหลักฐาน ขนาดเล็ก พกพาง่าย เท่ากล้องถ่ายรูปดิจิตอล เหมาะสำหรับออกนอกสถานที่ - มีจอ LCD 2.5 นิ้ว ในตัวเครื่องสามารถดูภาพผ่านหน้าจอได้ทันที - ใช้งานได้ไกลภายในรัศมี 100 เมตร ระหว่างตัวรับส่ง ในที่โล่ง - สา

 • ราคา :

  6,000.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  กล้องจิ๋วไร้สายพร้อมจอบันทึกได้ในตัวด้วย sd card

  เจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ เพื่อเป็นหลักฐาน ขนาดเล็ก พกพาง่าย เท่ากล้องถ่ายรูปดิจิตอล เหมาะสำหรับออกนอกสถานที่ - มีจอ LCD 2.5 นิ้ว ในตัวเครื่องสามารถดูภาพผ่านหน้าจอได้ทันที - ใช้งานได้ไกลภายในรัศมี 100 เมตร ระหว่างตัวรับส่ง ในที่โล่ง - สา

 • ราคา :

  6,000.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ตะกรุดหัวใจหมากินความคิด

  มาเฉพาะในหมู่ในกลุ่มผู้ ศึกษาไสยเวทวิทยาคมเท่านั้น เป็นวิชาที่แรงมากๆผู้ใดคนใดได้นำไปใช้ไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีจะเป็นบาปเป็น กรรมอย่างมากจึงไม่ค่อยมีผู้ใดเผยแผ่วิชาและนำออกมาใช้หรือเกือบจะสูญหายไป ก็ว่าได้แต่ตะกรุดนี้ ตะกรุดหัวใจหมากินความคึด เป็นของดีของวิเศษท่านได้ลงวิชาเฉพาะทางเอามาไว้เพื่อผู้ที่นำไป

 • ราคา :

  100.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความร่ำรวย และ ความอุดมสมบูรณ์

  เจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ...พระแม่ลักษมี มาพร้อมใบกำกับคาถาบูชาโดยเฉพาะ ( ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว )

 • ราคา :

  129.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความร่ำรวย และ ความอุดมสมบูรณ์

  เจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ...พระแม่ลักษมี มาพร้อมใบกำกับคาถาบูชาโดยเฉพาะ ( ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว )

 • ราคา :

  250.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สีผึ้งนะรัญจวน

  ละเกือบทุกดินแดนอันเลื่องชื่อแห่งมนต์มายามหาเสน่ห์ทั่วโลก อาทิ เขมร พม่า ลาว อินโดฯ จีน ญี่ปุ่น อียิปต์ ฯลฯ นำทั้งหมดมาทำพิธีพลีผสมสูตรหุงในฤกษ์ตามตำราโบราณ ลงวิชาอาคมมหาเสน่ห์เจรจาต่อรองทางธุรกิจ เจรจาหาความรักจะเป็นที่ถูกใจหลงไหลของเพศตรงข้าม ให้มีจิ

 • ราคา :

  300.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  กล้องปากกา (Camera-Pen) รุ่นล่าสุด..ขนาด 4Gb บันทึกภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว ราคา 1299 บาท

  ี่ถูกออกแบบให้ซ่อนอยู่ในตัวปากกา บันทึกเจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ เพื่อเป็นหลักฐาน - กล้องปากกา บันทึกแล้วเชื่อมต่อกับ computer ผ่าน USB ดูได้ทันที่ - กล้องปากกา บันทีกภาพสี แบบทีละรูป - กล้องปากกา บันทึกภาพสี แบบเคลื่อนไหวและเสียงได้ช

 • ราคา :

  1,299.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  กล้องปากกา (Camera-Pen) รุ่นล่าสุด....ขนาด 4Gb บันทึกภาพเคลื่อนไหว ราคา 1099 บาท 8 Gb ราคา 1499 บาท

  ี่ถูกออกแบบให้ซ่อนอยู่ในตัวปากกา บัเจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคล งานนักสืบ เพื่อเป็นหลักฐาน - กล้องปากกา บันทึกแล้วเชื่อมต่อกับ computer ผ่าน USB ดูได้ทันที่ - กล้องปากกา บันทึกภาพสี แบบเคลื่อนไหวและเสียงได้ชัดเจน - เลนส์รุ่นใหม่ ให้ความคมชัดกว่าเ

 • ราคา :

  1,099.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  เซ้งกิจการร้านเช่าหนังสือการ์ตูนและนิตยสาร

  หนังสือ 10 ตู้ ,ตัวเจรจาต่อรองราคากันได้ ติดต่อได้ที่คุณเอ หรือคุณอ๋อยที่เบอร์ 085-1075249 ,084-0475678

 • ราคา :

  150,000.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  previous12next
  แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

  SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
  © Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

  ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

  เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.