หนังสือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ (ภาค ก/ข)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก/ข) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)2555

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด ข้อสอบรวมวิชาทั่วไป กับเฉพาะตำแหน่ง ประมาณ 800 ข้อ จำนวน 150 หน้า รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ -

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1.

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค2555

  ธา3 ช่างเครื่องกล3 และช่างไฟฟ้า3 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็น

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ใหม่ล่าสุด

  แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ใหม่ล่าสุด 1. สัตวแพทย์อ่านว่าอย่างไร ตอบ (สัด-ตะ-วะ-แพด) 2. สัตว์ชนิดใดมีกระดูกที่อยู่ อวัยวะเพศของ ตอบ (สุนัข) 3. สุกรตั้งท้องกี่วัน ตอบ (3เดือน 3สัปดาห์ 3วัน เท่ากับ114วัน) 4. วัคซีนพิษสุ

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  www.sobtid.com

  shop free

  คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3

  ภอกันตัง 2. ใครคือเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย ก.พระสถล สถานพิทักษ์ ข.นายจันทร์ บริบาล ค.พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ง.พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี 3. สวนยางที่กำหนดให้เป็น"สวนขนาดกลาง"กฎหมายกำหนดเนื้อที่ไว้อย่างไร ก.เกิน 10 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่ ข.เกิน 25 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  www.sobtid.com

  shop free

  จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ

  จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ รวม

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  www.sobtid.com

  shop free

  หนังสือคู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมควบคุมโรค2555

  แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค2555(ทุกตำแหน่ง) 1.อธิบดีกรมควบคุมโรค คนปัจจุบัน คือ ใคร 1. นายวิทยา บุรณศิริ 2. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 3. นายมานิต ธีรตันติกานนท์ 4. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ตอบ ข้อ 3. 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ ใคร 1. นายวิทยา บ

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง2555

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (เนื้อหา) -

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  เปิดแล้ว คอร์ส IGCSE, SAT II (Subject test), CU-ATS, CU-ATS (Nano), MUIC (Math)

  ะ extended โดยอาจารย์ที่จบการศึกษามาจากทางด้านนั้นๆ โดยตรง ส่วนหนี่งที่เป็นจุดเด่นของสยามติวเตอร์ที่มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น คือ เราเชื่อว่า ?ครูแต่ละคนย่อมมีความชำนาญเฉพาะด้านเท่านั้น ไม่มีครูท่านใดที่สามารถสอนได้ทุกวิชา ดังนั้นการสอนที่ได้ผลที่สุดคือการสอนโดยครูที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนั้นๆ โดยตร

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  shop free

  เอกสารคู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)2555

  . 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ค. 4 สิงหาคม 2522 ง. 14 สิงหาคม 2522 2. การจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)เกิดขึ้นเมื่อปี พศ. ใด ก. พ.ศ. 2548 ข. พ.ศ. 2545 ค. พ.ศ. 2530 ง. พ.ศ. 2541 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงใด ก. กระทรวงคมนาคม ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค. กระทรวงเ

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  วีซีดี-เอกสารติวสอบนายสิบตำรวจวุฒิม.6,ปวช.

  อกผู้มีคุณวุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำปี งบประมาณ 55 จำนวน 10,000 อัตรา ประกาศรับสมัคร 23 มี.ค. 55 รับสมัคร 2-26 เม.ย. 55 สอบข้อเขียน 10 มิ.ย. 55 ประกาศผลสอบข้อเขียน 25 มิ.ย. 55 สอบพลศึกษา,ตรวจโรค,ส

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ใหม่ล่าสุด

  แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม

 • ราคา :

  399.00

  บาท

 • ร้าน

  AMORN

  shop free

  ติว IGCSE วิชา Math , Physics, Chemistry, Biology , Additional math กับผู้ชำนาญโดยตรง

  Co-ordinate science , 0653 Combined science ทั้ง core และ extended โดยอาจารย์ที่จบการศึกษามาจากทางด้านนั้นๆ โดยตรง ส่วนหนี่งที่เป็นจุดเด่นของสยามติวเตอร์ที่มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น คือ เราเชื่อว่า ?ครูแต่ละคนย่อมมีความชำนาญเฉพาะด้านเท่านั้น ไม่มีครูท่านใดที่สามารถสอนได้ทุกวิชา ดังนั้นการสอนที่ได้ผ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • shop free

  คอร์ส SAT II Physics - Chemistry เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัย

  ย์ให้ออกมาซับซ้อนหลายๆ เหมือนที่เรียนในห้องเรียนของระบบไทย อีกทั้งยังมีตัวเลือกที่เอาไว้ใช้หลอกน้องๆ ที่ไม่เคยฝึกทำโจทย์ จึงทำให้หลายๆ ครั้งนักเรียแนวข้อสอบเป็นหลัก เพื่อที่จะทำให้น้องๆ สามารถรู้ได้ว่าโจทย์สามารถ หลอกในส่วนไหนได้บ้าง ประกอบกับครูที่ทำการ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  shop free

  ติว TOEIC ติว IELTS ที่แรกสถิติจริง นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดดมากสุดเดือนต่อเดือนโดยระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมงลงลึกแก้จุดอ่อนรายคน สมัครได้เรียนเลยเร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตามเร่งมาเรียนที่krugrienktutor.com

  ของสถาบันที่สอบได้คะแนน ทุกเดือน บนเว็ป ระบุที่มาตัวตนชัดเจน เขียนอยู่ข้างล่าง ## ข้อมูลจากศูนย์สอบ TOEIC อธิบายการสมัครสอบแบบ นร สมัครด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า Personal เสียเงิน 1200 บาท จะได้ผลสอบที่นายจ้างหรือสถาบันอุดมศึกษายอมรับแน่นอน แต่การสมัครสอบผ่านโรงเรียน หรือ องค์กรเอกชน ที่เป็น Par

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  krugrienktutor

  shop free

  CPAวิชาการบัญชี1+CD+แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

  CPAวิชาการบัญชี1+CD+แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

 • ราคา :

  1,890.00

  บาท

 • ลดเหลือ :

  1,600.00

  บาท

 • shop free

  สอนร้องเพลง ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ติวสอบเข้าดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล และสอบตรงคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอื่น

  ู้เรียน 1. หลักสูตรผู้ใหญ่ (Adult Course) **เหมาะสำหรับผู้ใหญ่...ฝึกรัองคาราโอเกะ** * สำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน กระทั่งผู้ใหญ่วัยเกษียณ * สำหรับผู้เรียนเพื่อออกงานต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานเกษียณ * แก้ปัญหาการออกเสียง (เสียงสูงไม่ถึง, เสียงแหบ, เสียงเกร็งคอ) * แก้ปัญหาเรื่องลมหา

 • ราคา :

  350.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ติวสอบเข้า ดนตรีมหิดล 2553 ทฤษฎีอ่านโน๊ต เขียนโน๊ต ครูเอ๋ 080-9998601

  หา ทุกมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมสอบทั้งปี **หลักสูตรเพื่อการสอบเกรด Trinity** เนื้อหาการเรียนทฤษฎีดนตรีสากล เกี่ยวกับ Note, Time Signature, Scale Degree, Major Scale, Minor Scale, Interval, แนวข้อสอบทฤษฎีของ Trinity College London

 • ราคา :

  350.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ติวดนตรีมหิดล สอบเดือนก.ย. ธ.ค.เเละ มี.ค.54 โทร 080-9998601

  หา ทุกมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมสอบทั้งปี **หลักสูตรเพื่อการสอบเกรด Trinity** เนื้อหาการเรียนทฤษฎีดนตรีสากล เกี่ยวกับ Note, Time Signature, Scale Degree, Major Scale, Minor Scale, Interval, แนวข้อสอบทฤษฎีของ Trinity College London

 • ราคา :

  1,000.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ติวสอบเข้า สาขาดุริยางคศิลป์ ระดับปริญญาตรี และ เตรียมอุดมดนตรี (จากแนวข้อสอบจริง)

  เสรีเซนเตอร์) หลักสูตร: ทฤษฎีดนตรี (Theory of Music) เพื่อฝึกพื้นฐานการเล่นเครื่องดนตรี โสตทักษะ (Ear Training) เพแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้า ระดับปริญญาตรี และ เตรียมอุดมดนตรี หลักสูตร 1: เน้นการผสมผสาน ภาคปฏิบัติ เข้ากับพื้นฐานโสตทักษะ และการเรี

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  แนวข้อสอบสอบตำรวจ

  สรุปหลักกฎหมาย เก็งข้อสอบและตัวบทสอบรับราชการตำรวจ 1. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 150 บาท 2. เก็งข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เล่ม 1 200 บาท 3. ตัวบท พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 50 บาท 4. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 15

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ติวเลื่อนสามัญไฟฟ้า

  มีสรุปและแนวข้อสอบวิชามาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าประเทศไทย เพื่อทำงานและหรือเตรียมเลื่อนระดับวิศวกรไฟฟ้า

 • ราคา :

  2,500.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สอนพิเศษ O-NET A-NET GAT PAT ที่ศิลปากร นครปฐม

  ร นครปฐม เน้น! ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ รับสอนทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม ทุกระดแนวข้อสอบ - เรียนด้วยบรรยากาศแบบกันเอง ช่วยให้กล้าถาม หรือแสดงความคิดเห็น - เน้นความเข้าใจ ตลุยโจทย์ ฝึกความชำนาญ เนื้อหาที่ทำการสอน [แล้วแต่เลือกที่จะเรียนแบบไหน]

 • ราคา :

  150.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  BB Tutor : Best & Brightest Tutor

  น' รูปแบบคอร์ส ประถมฯ : ปูพื้นวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม มัธยมต้น : วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม มุ่งสู่ 'มหิดลวิทยานุสรณ์' มัธยมปลาย : ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม มหาวิทยาลัย : แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ สอนโดย อาจารย์ ดร. จาก 'ม.มหิดล' อาจารย์ประสบการณ์สอนจาก 'มหิด

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  แปลเอกสาร รับรองแปล สอนภาษา ติว คณิตฯ วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

  GAT PAT ติวสอบ: สอบสัมภาแนวข้อสอบ 4. คำศัพท์ สอนส่วนตัว ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย, รัับสอนตามบ้าน สำนักงาน ติว คณิตฯ วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถิติ แคลคูลัส สถาบันแองโกลโฟน (ตรงข้ามแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์) 256/38 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กร

 • ราคา :

  300.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สอนขับรถยนต์ ต้องการเรียนขับรถยนต์ เชิญมาที่ วีระพงค์ สอนขับรถยนต์ 0860332659

  งค์สอนขับรถยนต์ รับสอนขับยนต์เกียร์ออโต้/ธรรมดา สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ สอนดี-ราคาถูก บริการ รับ-ส่ง ฟรี ถึงที่บ้าน และ ที่ทำงาน ใน พื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ สามารถเริ่มต้นเรียนจากสถานที่ที่ รับลูกค้าได้เลย เน้นออกถนนจริงในเส้นทางที่ ลูกค้าต้องการ เช่นจากบ้าน ลูกค้า ไปยังที่ทำงานลูกค้า ฯลฯ

 • ราคา :

  1,500.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  GED Pattayta เทียบวุฒิ ม. 6 เปิดแล้วที่พัทยา ติดต่อ kit 087-1357954 สมัคร ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ครบทุกวิชา ลด 20%

  แนวข้อสอบใหม่ของ GED อาจารย์เก่ง มีคุณภาพ ราคายุติธรรม พิเศษ!! สมัครเรียนได้ทันที ที่ 087-1357954 เปิดคอร์สใหม่ทุกต้นเดือน เลือกได้ แบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม GED GED คืออะไร GED คือ General Educational Development เป็น การสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิกา

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  previous12next
  แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

  SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
  © Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

  ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

  เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.