เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น FS-3140 MFP.

รุ่น FS-3140 MFP. Copy / Print / Scan สี / Fax ความเร็ว?? 40 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ A4 - F14 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ? 25%-400% มีหน่วยความจำ?256 MB. ความละเอียด?1,200 x 1,200 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ? 999 ชุด ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex Copy) ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2,4 แผ่น ล

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น FS-3040 MFP.

  รุ่น FS-3040 MFP. Copy / Print / Scan สี ความเร็ว?? 40 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - F14 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?256 MB. ความละเอียด?? ?1,200 x 1,200 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ? 999 ชุด ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex Copy) ถ่ายรวมต้นฉบับ?2, 4 แผ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น FS-1128 MFP.

  รุ่น FS-1128 MFP. Copy / Print / Scan สี / Fax ความเร็ว?? 28 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - F14 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?256 MB. ความละเอียด?? ?1,200 x 1,200 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ ( Duplex Copy ) ถ่ายรวมต้นฉบ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น FS-1028 MFP.

  รุ่น FS-1028 MFP. Copy / Print / Scan สี ความเร็ว?? 28 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - F14 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?256 MB. ความละเอียด?? ?1,200 x 1,200 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ ( Duplex Copy ) ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น TA-3050 ci

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น TA-3050ci Copy / Print / Scan / FAX*** ความเร็ว 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 2 GB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารหน้

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น FS-C8025 MFP.

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น FS- C8025MFP. Copy / Print / Scan / FAX*** ความเร็ว 25 แผ่น/นาที ความละเอียด 600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารหน้า

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-221

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-221 Copy / Print / Scan ** / FAX ** ความเร็ว??22 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาด ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?64 MB. ความละเอียด?? ?600 x 600 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2, 4 แผ่น?? ลงกร

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-220

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-220 Copy / Print USB.** ความเร็ว??22 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - A3 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?32 MB. ความละเอียด?? ?600 x 600 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2, 4 แผ่น?? ลงกระดาษ A4 1 แผ่น มีระบบบันทึกโ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-180

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-180 Copy / Print USB.** ความเร็ว??18 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - A3 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?32 MB. ความละเอียด?? ?600 x 600 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2, 4 แผ่น?? ลงกระดาษ A4 1 แผ่น มีระบบบันทึกโ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-5500 i

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-5500i Copy / Print / Scan / FAX *** ความเร็ว 55 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสา

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-4500 i

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-4500i Copy / Print / Scan / FAX *** ความเร็ว 45 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสา

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น FS-6030 MFP.

  รุ่น FS-6030 MFP. Copy / Print / Scan สี / Fax* Network ความเร็ว 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% มีหน่วยความจำ 512 MB. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ แบบสลับไขว้(Rotate Sort) ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ (Du

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น FS-C2026 MFP.

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น FS-C2026 MFP. Copy / Print / Scan ความเร็ว 26 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - F14 มีหน่วยความจำ 768 MB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารหน้า -หลัง อัตโนมัติ (Duplex Copy) ถ่า

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  ขายเครื่องถ่ายเอกสาร ตัวเล็ก กระทัดรัด ทนทาน น่าใช้ ระบบดิจิตอล ราคา 10000.-

  ละเอียดของสำเนา 600 x 600 dpi แบ่งแยกเฉดโทนสีได้ 256 ระดับ 3 ความเร็วในการถ่าย 15 แผ่นต่อนาที (A4) 4 ความเร็วแผ่นแรกเพียง 9.5 วินาที , ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 15 วินาที 5 ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 - 99 สำเนา 6 ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R - Follo (8.5" x 14 " 7 ถ

 • ราคา :

  10,000.00

  บาท

 • shop free

  previous12next
  ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

  SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
  © Copyright 2023 All right reserved. SiamShop.com

  ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

  เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.