www.sobtid.com
จำหน่ายแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน(ทุกตำแหน่ง) ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ได้รับไฟล์2-3ชั่วโมงหลังจากโอนเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sobtid.com

หน้าแรก สินค้า สินค้าใหม่ สินค้าขายดี เว็บบอร์ด บทความ วิธีชำระเงิน ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา
คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3
สินค้า : คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3
รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3

1. ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยปลูกที่อำเภอใด
ก.อำเภอควนกาหลง
ข.อำเภอกระทู้
ค.อำเภอทุ่งสง
ง.อำเภอกันตัง

2. ใครคือเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย
ก.พระสถล สถานพิทักษ์
ข.นายจันทร์ บริบาล
ค.พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
ง.พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

3. สวนยางที่กำหนดให้เป็น"สวนขนาดกลาง"กฎหมายกำหนดเนื้อที่ไว้อย่างไร
ก.เกิน 10 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่
ข.เกิน 25 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่
ค.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 100 ไร่
ง.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 250 ไร่

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามความหมายของคำว่า"สวนยาง"
ก.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่
ข.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่
ค.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 7 ไร่
ง.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่

5. ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2542 ถือว่าเป็นปีสงเคราะห์ใด
ก.ปี พ.ศ.2541
ข.ปี พ.ศ.2542
ค.ปี พ.ศ.2543
ง.ปี พ.ศ.2544

6. พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503 แบ่งประเภทสวนยางได้กี่ประเภท
ก.2 ประเภท
ข.3 ประเภท
ค.4 ประเภท
ง.5 ประเภท

7. บุคคลใดจะต้องเสียเงินสงเคราะห์เข้ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ก.เจ้าของสวนยาง
ข.พ่อค้าในท้องถิ่นรายใหญ่
ค.ผู้ค้ายางที่มีกำไรจากการค้ายาง
ง.ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

8. ปีสงเคราะห์กำหนดรอบระยะเวลาไว้อย่างไร
ก.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปี
ข.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ค.ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ง.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

9. หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินงานค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกิจการยาง โดยใช้เงินสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่าย
ก.กรมส่งเสริมการเกษตร
ข.กรมพัฒนาที่ดิน
ค.กรมวิชาการเกษตร
ง.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

10. ประเทศใดผลิตยางพาราส่งออกตลาดโลกเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
ก.ประเทศไทย
ข.ประเทศอินโดนีเซีย
ค.ประเทศบราซิล
ง.ประเทศมาเลเซีย


11. ที่มาของชื่อยางพารา (Para rubber)คือข้อใด
ก.พาราเป็นชื่อของป่าและยางพาราเป็นพืชจากป่า
ข.พาราเป็นชื่อของคนที่พบต้นยางคนแรก
ค.พาราเป็นชื่อเมืองที่เป็นตลาดซื้อขายยางพาราในประเทศบราซิล
ง.พาราเป็นชื่อสวนยางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

12. จังหวัดใดมีเนื้อที่ปลุกยางพารามากที่สุดในประเทศไทย
ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค.จังหวัดตรัง
ง.จังหวัดระยอง

13. จังหวัดต่อไปนี้จังหวัดใดที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด
ก.จันทบุรี
ข.ตราด
ค.ระยอง
ง.ชลบุรี

14. การขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นยางพารา หลุมต้องมีขนาดเท่าใด
ก.20x20x20 เซนติเมตร
ข.50x50x50 เซนติเมตร
ค.80x80x80 เซนติเมตร
ง.100x100x100 เซนติเมตร

15. การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมในสวนยางมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ก.ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง
ข.ทำร้ายเชื้อโรครากเน่า
ค.เร่งให้รากงอกและแผ่ขยายเร็ว
ง.สร้างความแข็งแรงให้ลำต้น


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานด้านเกษตร 3 สกย.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล
- ข้อสอบการเติมคำและอุปมา-อุปไมย
- แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไป_สูตรคำนวนคณิตต่างๆ
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
- แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับยางพารา
- พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา
- ประวัติยางพาราและการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่น

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com
รหัสสินค้า : 02
สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
ราคา : 399 บาท
ร้าน : www.sobtid.com
วันที่อัพเดทสินค้า : 24 พ.ค. 2555
วันที่เริ่มขายสินค้า : 24 พ.ค. 2555
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.sobtid.comสอบถามข้อมูลสินค้า
ชื่อผู้ถาม : *
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ถาม : *
อีเมล์ ผู้ถาม : *
หัวข้อ : *
ข้อความ : *
โค้ด :    เปลี่ยนภาพ
ยืนยันโค้ด : *


สถิติร้าน
เปิดร้าน 24 พ.ค. 2555
ปรับปรุง 8 ส.ค. 2555
ผู้ชมทั้งหมด 5,527
สินค้าทั้งหมด 3

ตรวจสอบการส่งสินค้า

เกี่ยวกับเรา
www.sobtid.com
จำหน่ายแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน(ทุกตำแหน่ง) ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ได้รับไฟล์2-3ชั่วโมงหลังจากโอนเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sobtid.com

เพื่อนบ้าน
ร้านค้าออนไลน์
เปิดร้านค้าออนไลน์

หน้าแรก สินค้า สินค้าใหม่ สินค้าขายดี เว็บบอร์ด บทความ วิธีชำระเงิน ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา

ร้าน www.sobtid.com | ติดต่อเรา
By SiamShop.com © Copyright 2004-2020 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537