CANON IR3300 ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 33 แผ่นต่อนาที หน้า-หลังอัตโนมัติ,เรียงชุดอัตโนมัติ,Printer,Scanner รับประกันเครื่อง 6 เดือน เครื่องถ่ายเอกสารนำเข้าแท้ 100% สอบถามรายละเอียด:0877737110 sale ***

CANON IR3300 ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 33 แผ่นต่อนาที หน้า-หลังอัตโนมัติ,เรียงชุดอัตโนมัติ,Printer,Scanner รับประกันเครื่อง 6 เดือน เครื่องถ่ายเอกสารนำเข้าแท้ 100% สอบถามรายละเอียด:0877737110 sale ***

 • ราคา :

  31,000.00

  บาท

 • ร้าน

  tonercorp2005

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น FS-3140 MFP.

  รุ่น FS-3140 MFP. Copy / Print / Scan สี / Fax ความเร็ว?? 40 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ A4 - F14 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ? 25%-400% มีหน่วยความจำ?256 MB. ความละเอียด?1,200 x 1,200 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ? 999 ชุด ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex Copy) ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2,4 แผ่น ล

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น FS-3040 MFP.

  รุ่น FS-3040 MFP. Copy / Print / Scan สี ความเร็ว?? 40 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - F14 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?256 MB. ความละเอียด?? ?1,200 x 1,200 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ? 999 ชุด ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex Copy) ถ่ายรวมต้นฉบับ?2, 4 แผ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น FS-1128 MFP.

  รุ่น FS-1128 MFP. Copy / Print / Scan สี / Fax ความเร็ว?? 28 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - F14 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?256 MB. ความละเอียด?? ?1,200 x 1,200 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ ( Duplex Copy ) ถ่ายรวมต้นฉบ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น FS-1028 MFP.

  รุ่น FS-1028 MFP. Copy / Print / Scan สี ความเร็ว?? 28 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - F14 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?256 MB. ความละเอียด?? ?1,200 x 1,200 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายเอกสาร 2 หน้า-หลังอัตโนมัติ ( Duplex Copy ) ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น TA-3550 ci

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น TA-3550ci Copy / Print / Scan / FAX*** ความเร็ว 35 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 2 GB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารห

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น TA-3050 ci

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น TA-3050ci Copy / Print / Scan / FAX*** ความเร็ว 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 2 GB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารหน้

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น FS-C8025 MFP.

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น FS- C8025MFP. Copy / Print / Scan / FAX*** ความเร็ว 25 แผ่น/นาที ความละเอียด 600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารหน้า

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-221

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-221 Copy / Print / Scan ** / FAX ** ความเร็ว??22 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาด ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?64 MB. ความละเอียด?? ?600 x 600 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2, 4 แผ่น?? ลงกร

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-220

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-220 Copy / Print USB.** ความเร็ว??22 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - A3 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?32 MB. ความละเอียด?? ?600 x 600 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2, 4 แผ่น?? ลงกระดาษ A4 1 แผ่น มีระบบบันทึกโ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-181

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-181 Copy / Print / Scan** / FAX** ความเร็ว??18 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - A3 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?64 MB. ความละเอียด?? ?600 x 600 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2, 4 แผ่น?? ลงกระดาษ A4 1 แผ่น มีระ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-180

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-180 Copy / Print USB.** ความเร็ว??18 แผ่น/นาที รองรับกระดาษ? ?A4 - A3 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ?? 25% - 400% มีหน่วยความจำ?? ?32 MB. ความละเอียด?? ?600 x 600 dpi. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ??? 999 ชุด ถ่ายรวมต้นฉบับ?? 2, 4 แผ่น?? ลงกระดาษ A4 1 แผ่น มีระบบบันทึกโ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-5500 i

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-5500i Copy / Print / Scan / FAX *** ความเร็ว 55 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสา

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-4500 i

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-4500i Copy / Print / Scan / FAX *** ความเร็ว 45 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสา

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TA-3500 i

  เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TA-3500i Copy / Print / Scan / FAX *** ความเร็ว 35 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสา

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น FS-6030 MFP.

  รุ่น FS-6030 MFP. Copy / Print / Scan สี / Fax* Network ความเร็ว 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% มีหน่วยความจำ 512 MB. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ แบบสลับไขว้(Rotate Sort) ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ (Du

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น FS-6025 MFP.

  รุ่น FS-6025 MFP. Copy / Print / Scan สี / Fax* Network ความเร็ว 25 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% มีหน่วยความจำ 512 MB. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติแบบสลับไขว้(RotateSort) ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง อัตโนมัติ (Duple

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น FS-C8020 MFP.

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น FS-C8020MFP. Copy / Print / Scan / FAX*** ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารหน้า -

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น TA-4550 ci

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น TA-4550ci Copy / Print / Scan / FAX*** ความเร็ว 45 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 1,024 MB.+160 GB. HDD. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่าย

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น TA-5550 ci

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น TA-5550ci Copy / Print / Scan / FAX*** ความเร็ว 55 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 ถาดกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น มีหน่วยความจำ 2 GB.+160 GB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารห

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น FS-C2126 MFP.

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น FS-C2126 MFP. Copy / Print / Scan / FAX ความเร็ว 26 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - F14 มีหน่วยความจำ 768 MB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารหน้า -หลัง อัตโนมัติ (Duplex Copy)

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารสี เคียวเซร่า รุ่น FS-C2026 MFP.

  เครื่องถ่ายเอกสารสี รุ่น FS-C2026 MFP. Copy / Print / Scan ความเร็ว 26 แผ่น/นาที ความละเอียด 9,600 x 600 dpi ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - F14 มีหน่วยความจำ 768 MB. ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ ถ่ายเอกสารหน้า -หลัง อัตโนมัติ (Duplex Copy) ถ่า

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  ck service

  shop free

  เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล Toshiba e-studio 181 ผ่อนผ่านบัตรเครดิต

  รายละเอียด: Toshiba เครื่องถ่ายเอกสารToshiba e-STUDIO 181 สำหรับสำนักงานที่ทันสมัย ต้องเครื่องถ่ายเอกสารToshiba เครื่องเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน TOSHIBA ใช้เป็นทั้งเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องสแกนเนอร์ ในเครื่องเดียวกัน -หน่วยความจำมาตรฐาน 32 MB สามารถเพิ่ม Memory ได้ถึง

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • shop free

  บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

  เรามีเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลไว้หลายขนาด ตามงานเอกสารของท่าน โทร. 089-449-0465 เชษฐ์

 • ราคา :

  0.15

  บาท

 • shop free

  ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ไม่มีค่าเช่ารายเดือน 0.30 สต.

  -ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร Canon ตามจำนวนที่ใช้จริงเพียงแผ่นละ 0.30 สต. ไม่มีค่าเช่ารายเดือน พร้อมทั้ง จำหน่าย-บริการซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร มีอะไหล่และหมึกจำหน่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อ -โดยให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ โดยรวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ทุกชิ้น และผงหมึก(ยกเว้นกระ

 • ราคา :

  0.30

  บาท

 • ร้าน

  นิชา

  shop free

  Kyocera mita FS-6025 MFP

  รหัสสินค้า : 00012 FS-6025 MFP เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า : 00012 FS-6025 MFP รายละเอียด: -Copy / Print / Scan สี / Fax* Network -ความเร็ว 25 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi -ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 - A3 -ย่อ -ขยายอัตโนมัติ 25% - 400% มีหน่วยความจำ 512 MB. -จัดเ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • shop free

  ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR3300

  เราคือผู้นำด้านเครื่องถ่ายเอกสาร CANON หากท่านต้องการซื้อ หรือเช่า เรามีบริการที่รวดเร็วพร้อมเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงรอท่านอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง สภาพดี เหมาะสำหรับศูนย์ถ่ายเอกสารและสำนักงานทั่วไป หรือเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอลทั่วไป - บริการซ่อมรวดเร็ว ทันใจ ภายใน 4 ชั

 • ราคา :

  4,000.00

  บาท

 • ลดเหลือ :

  3,500.00

  บาท

 • shop free

  บริษัท พี ซี ไอ ( 1992 ) จำกัด บริการขาย/เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร CANON ทุกรุ่น

  บริษัท PCI ( 1992 ) จำกัด เปิดให้บริการ ขาย / เช่า / เช่าชั่วคราว / Scan เอกสารมาเป็นเวลานานกว่า 18 ปี บริษัทมีเครื่องถ่ายเอกสาร ให้บริการทุกรุ่น หลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เครื่องถ่ายเอกสารมีทั้งระบบ Digital และเชื่อมต่อ Network สามารถต่อ Printer ได้ทุกระบบ บริษัทมีทีมงานฝ่ายขายที่พร้อม

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ขาย / ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON ทุกรุ่น ราคาถูก

  บริษัท PCI ( 1992 ) จำกัด เปิดให้บริการ ขาย / เช่า / เช่าชั่วคราว / Scan เอกสารมาเป็นเวลานานกว่า 18 ปี บริษัทมีเครื่องถ่ายเอกสาร ให้บริการทุกรุ่น หลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เครื่องถ่ายเอกสารมีทั้งระบบ Digital และเชื่อมต่อ Network สามารถต่อ Printer ได้ทุกระบบ บริษัทมีทีมงานฝ่ายขายที่พร้อม

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารคิดค่าบริการตามจริง

  1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 2. สามารถถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด A3 3. จัดเรียงชุดและป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ 4. บริการฟรีผงหมึก,อะไหล่,วัสดุส้นเปลืองตลอดอายุสัญญา

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  previous12next
  ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

  SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
  © Copyright 2024 All right reserved. SiamShop.com

  ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ [email protected]

  เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.