// เหน่งค่ะทัวร์ // แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ 3 ฮา ฮานอย, ฮาลองเบย์, ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน ** ราคาพิเศ

// เหน่งค่ะทัวร์ // แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ 3 ฮา  ฮานอย, ฮาลองเบย์, ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน ** ราคาพิเศ

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

0.00

บาท

วันที่เริ่ม :

4 ก.ย. 2552 12:04:19

วันที่อัพเดท :

16 ก.ย. 2553 14:14:26

ip :

183.xx.14.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

เฮงจิมินทัวร์ (โดย..เหน่งค่ะ) 222/44 ม.4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/4965 สนใจสอบถาม http://www.nengka.com http://hengchimin.hi5.com e-mail : nengka999@yahoo.com ออฟฟิค : 02-8715917, โทรสาร : 02-8719802 มือถือ : 081-4433120, 086-3205571 เหน่ง มือถือ : 083-7102458 จุ๋ม เฮงจิมิน ทัวร์ มีความยินดีนำท่านเยือน ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เปิดประตูสู่ดินแดน เพลิดเพลินกับ การเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด บริการท่านด้วยโรงแรมระดับมาตรฐานและอาหารจากภัตตาคาร พร้อม staff ที่มีประสบการณ์นำชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเวียดนาม (( รับจัดทัวร์ ลาว, เวียดนาม และในประเทศ ค่ะ )) แพ็คเกจทัวร์เวียดนามเหนือ 3 ฮา ฮานอย, ฮาลองเบย์, ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน ไป-กลับ ทางเครื่องบิน **โปรแกรมพิเศษสำหรับ คนที่มีตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ** ** สมาชิกครบ 8 ท่าน สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ ** วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-ฮานอย—ฮาลอง – ไนท์มาร์เก็ต 08.20 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ 10.20 เหิรฟ้าสู่ ฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3702 12.05 ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิค หอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย 13.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อ่าวฮาลอง ซึ่งกล่าวกันว่าถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือ จะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัดกว่างนิงห์ ซึ่งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือและมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก มีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม นั่นคืออ่าวฮาลอง ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี้กินเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเล ถ้ำที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น อ่าวฮาลองโด่งดังขึ้นมาจากหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่องหนึ่งเรื่อง Indochine ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ซื้อมุกน้ำจืด และของฝากมากมาย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ โรงแรม 3 ดาว วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-แพชาวประมง – เกาะทิปทอป เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน จากนั้นนำท่านชม ถ้ำนางฟ้าหรือถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทั้ง รูปมังกร สิงห์โต เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค์ จากนั้นชม แพชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง จะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ จากที่นี่ได้ จากนั้นนำท่านชม เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็นเกาะเล็ก ๆ 2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ ไก่ หรือ นก แล้วแต่จินตนาการ เที่ยง บริการอาหารกลางวันในเรือ อิ่มท้องอิ่มตาก่อนพักผ่อนสบายกับความสวยงามของมรดกโลกฮาลอง บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเที่ยวชมเกาะทิบทอป ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสูงที่สุดในบรรดาเกาะใหญ่น้อยในอ่าวฮาลอง ด้วยความสูงนี้เอง จึงเป็นที่ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามตระการตาในมุมมอง 360 องศา จากนั้นนำท่านชมกาสิโนฮาลอง อิสระให้ท่านถ่ายภาย หรือลองเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ โรงแรม 3 ดาว วันที่สาม นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง็อกเซิน-ตลาด 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำ ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า “ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก “ นำท่านล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ำต่าง ๆ จะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทั้งสองข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ถ้ำตำก๊อก (Tam Coc) เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือ (Seafood) พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย จากนั้นนำท่าน นั่งรถสามล้อถีบ ( ประมาณ 1 ชั่วโมง ) หรือชาวเวียดนามเรียกกันว่า “ซิคโคล่“ ชมทัศนียภาพของตัวเมืองฮานอย จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่กลางใจเมืองของเมืองเก่าฮานอย ซึ่งที่นี่นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ฮานอยเลยก็ว่าได้ และยังมีตำนานที่เล่าขานกันสืบต่อมาจนเป็นชื่อของทะเลสาบอีกด้วย นำท่านเดินทางข้าม สะพานแสงอาทิตย์ เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง สีแดงสดใส ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังเกาะหยก นำท่านชม วัดหง๊อกเซิน หรือ วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น พักที่ โรงแรม 3 ดาว วันที่สี่ ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ตึกทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-เจดีย์เสาเดียว-วัดเฉินกว๊อก-วิหารวรรณกรรม-กรุงเทพ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในปี 1945 จากนั้นนำท่านชม สุสานโฮจิมินห์ สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ จากนั้นชมตึกทำเนียบประธานาธิบดี เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นนำชมบ้านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน ต่อจากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงชีวประวัติ และการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นชม เจดีย์เฉินกว็อก เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบตะวันตก ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย และเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม มีแผ่นหินอายุตั้งแต่ปี 1639 จารึกความเป็นมาอันยาวนานของเจดีย์แห่งนี้ และท่านสามารถชมหมู่พระพุทธรูปที่ประดิษฐานเรียงรายลดหลั่นอย่างงดงาม นำท่านชม วิหารวรรณกรรม (Van Mieu) วิหารแห่งนี้สร้างในปี 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิ ไท โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อในปี 1076 วิหารแห่งนี้เชื่อมกับ กว็อก ตื่อ ยาม อันเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ตรัน โรงเรียนแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กว๊อก เวียน หรือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 1235 วัน เหมียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อวิหารวรรณกรรม ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 20.55 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3705 22.45 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ *โปรแกรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย ราคารวมตํ๋ว - 16,900 บาท อัตรานี้รวม ตั๋วโดยสารสายการบินแอร์เอเซีย ไปกลับ กรุงเทพ-ฮานอย ภาษีสนามบิน ไทย - เวียดนาม รถรับส่งตลอดการเดินทาง ที่พักโรงแรมสามดาว ห้องสะอาด มีน้ำอุ่น แอร์ ค่าเข้าชมการแสดง ค่าล่องเรืออ่าวฮาลอง ค่าล่องเรือฮาลองบก อาหารทุกมื้อ ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท ไฟฟ้า 220V 50Hz ปลั๊กไฟแบบเดียวกับเมืองไทย อากาศค่อนข้างหนาว ควรเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อมสำหรับเดินทาง เอกสาร / โอนเงิน - เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปในวันเดินทาง คือ พาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน - สามารถโอนเงินมัดจำจำนวน 7,900 บาท อย่างช้าสุดก่อนการเดินทาง 20 วัน ส่วนที่เหลือ โอนเข้าบัญชีก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน - ส่ง fax หน้าสำเนาของพาสปอร์ต หรือเขียนชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ เขียนวันเกิด วันที่ออกและวันหมดอายุของพาสปอร์ต พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ และ email ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้จัดในกรณีดังนี้นะค่ะ 1. การนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานสายการบิน หรือเจ้าหน้าที่ที่ต่าง ๆ ที่เราไป 2. เหตุสุดวิสัยที่เกี่ยวเนื่องจากสภาวะธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคในการเข้าใช้บริการนั้นได้ 3. การชำรุด และ / หรือ สูญหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วย 4. การเปลี่ยนแปลงของรายการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากที่บอกไว้ สาเหตุเนื่องมาจากการล่าช้าของเที่ยวบิน การนัดหยุดงานประท้วง การปิด ซ่อมแซม หรือ ปิดเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ บริการและดูแลท่านยิ่งกว่าเพื่อนพาเพื่อนเที่ยว เพราะท่านเป็นมากกว่าเพื่อน เพราะท่านคือผู้มีอุปการะคุณสำหรับเรา สนใจสอบถาม http://www.nengka.com ออฟฟิศ TEL: 02-8715917, FAX : 02-8719802 มือถือ : 081-4433120, 086-3205571 เหน่ง (( อีเมล์: nengka999@yahoo.com )) หมายเหตุ - ออกทริปวันพุธทุกสัปดาห์ และทริปในช่วงวันหยุดยาว ค่ะ - ถ้าหากเดินทางเป็นคณะ 8 คน (หรืออาจเป็นคณะใหญ่) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ // อยากให้ทางเราจัดทริปพิเศษให้ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ มะมีปัญหา “เหน่งค่ะ” จัดให้ค่ะ//


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.