// เหน่งค่ะทัวร์ // แพคเกจทัวร์ลาวใต้ มรดกโลกปราสาทวัดพู, ตาดฟาน, ตาดผาส้วม, คอนพะเพ็ง, หลี่ผี 5 วั

// เหน่งค่ะทัวร์ // แพคเกจทัวร์ลาวใต้ มรดกโลกปราสาทวัดพู, ตาดฟาน, ตาดผาส้วม, คอนพะเพ็ง, หลี่ผี  5 วั

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

7,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

4 ก.ย. 2552 12:14:40

วันที่อัพเดท :

16 ก.ย. 2553 14:14:37

ip :

183.xx.14.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

เฮงจิมินทัวร์ (โดย..เหน่งค่ะ) 222/44 ม.4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/4965 สนใจสอบถาม http://www.nengka.com http://hengchimin.hi5.com e-mail : nengka999@yahoo.com ออฟฟิค : 02-8715917, โทรสาร : 02-8719802 มือถือ : 081-4433120, 086-3205571 เหน่ง มือถือ : 083-7102458 จุ๋ม เฮงจิมิน ทัวร์ มีความยินดีนำท่านเยือน ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เปิดประตูสู่ดินแดน เพลิดเพลินกับ การเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด บริการท่านด้วยโรงแรมระดับมาตรฐานและอาหารจากภัตตาคาร พร้อม staff ที่มีประสบการณ์นำชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเวียดนาม (( รับจัดทัวร์ ลาว, เวียดนาม และในประเทศ ค่ะ )) แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ มรดกโลกปราสาทวัดพู, ตาดฟาน, ตาดผาส้วม, คอนพะเพ็ง, หลี่ผี 5 วัน 4 คืน ราคาพิเศษ 7,900 บาท **นั่งรถ VIP 24 ที่นั่ง ** (( ค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างแล้วค่ะ )) ** สมาชิกครบ 8 ท่าน สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ ** ลาวใต้ มรดกโลกปราสาทวัดพู หลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม Nengka.com by hengchimin 5 วัน 4 คืน ราคาพิเศษ 7,900 บาท วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สถานีขนส่งหมอชิต 19.00 น. ออกเดินทางเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 สู่ จ.อุบลราชธานี วันที่ 1 อุบลราชธานี – ปราสาทวัดพู – คอนพะเพ็ง 07.00 น. ถึง จ.อุบลราชธานี ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก หรือต่อเขต เดินทางสู่เมืองปากเซ นำท่านเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ 12.00 น. รับประทานอาหารร้านอร่อยในเมืองปากเซ 14.00 น. นำท่านเดินทางข้ามบัก(แพขนานยนต์)ไปชม ปราสาทวัดพู ปราสาทขอมโบราณอันยิ่งใหญ่สมัยโคปุระที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลาว ไปตามหาทับหลัง พระกฤษณะฆ่าพญากงส์ ที่งดงาม 18.00 น. นำท่านเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำโขง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 2 คอนพะเพ็ง – หลี่ผี - ปากเซ 09.00 น. หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมน้ำตกไนแองการาแห่งเอเซีย “คอนพะเพ็ง”ชมต้นมณีโคตร ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันรื่นรมย์ 11.00 น. บริการอาหารกลางวัน 14.00 น. นำท่านเดินทางสู่บ้านนากะสัง นั่งเรือลัดเลาะลำน้ำโขง ก่อนขึ้นรถสะเทิ้นกาย สะท้านทรวง ชมนาข้าวเขียวขจี มุ่งสู่ หลี่ผี แก่งกลางโขงอันเชี่ยวกราก 17.00 น. นำท่านชมชีวิตและบ้านเรือนของชาวปากเซ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำโขง 18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 3 ตลาดดาวเฮือง - ตาดฟาน - ไร่กาแฟ - ตาดผาส้วม - ช่องเม็ก 08.00 น. หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเที่ยวตลาดเช้าของเมืองปากเซ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน แวะชม ไร่ชา กาแฟ ระหว่างทาง ชมดินแดนที่ราบสูงโบโลเวน แห่งลาวใต้ ชมน้ำตกตาดฟานอันสวยงาม 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่น้ำตกตาดผาส้วม 13.00 น. ชมความสวยงามของน้ำตกตาดผาส้วม เพิ่มพลังงานให้ชีวิตกันให้เต็มที่ ชมหมู่บ้านชนเผ่า ซึ่งอนุรักษ์ วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ทั้งเผ่าจก เผ่ากระเต็น ไว้ตามแบบวิถีดั้งเดิม ไม่มีการปรุงแต่ง 15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านช่องเม็ก แวะร้านค้าปลอดภาษีซื้อของฝากกลับบ้านแล้วนำท่านเดินทาง สู่จ.อุบลราชธานี แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบล ฯ 18.00 น. บริการอาหารเย็น ที่ จ.อุบลราชธานี ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ 19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ วันสุดท้ายของการเดินทาง 05.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ สิ่งที่ต้องนำไปด้วย 1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หรือ 2. รูปถ่าย 2 รูป + สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ใช้เพื่อประกอบเอกสารเข้าประเทศลาว 3. เด็ก ใช้รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 ใบ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด + สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายเด็ก 2 ใบ 4. ส่งเอกสารมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน สิ่งที่ควรนำไปด้วย - ควรพกหมวกและร่มเผื่อไปด้วย อากาศเหมือนบ้านเราครับ - ยาแก้เมาแต่เราจะจัดไว้ให้ด้วยครับ - ไฟฟ้าเหมือนบ้านเราทุกประการ (ปลั๊กก็เหมือน) - ครีมกันแดด - ถุงกันน้ำสำหรับใส่กล้อง และสิ่งของที่กลัวน้ำ อัตรานี้รวม - ค่าบริการรถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง - ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) - ค่าอาหาร 9 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ - ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น - มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง - ค่าประกันภัยสำหรับทุกที่นั่ง 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุต่อครั้ง 200,000 บาท หมายเหตุ รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า สนใจสอบถาม http://www.nengka.com ออฟฟิค : 02-8715917, 02-8719802 มือถือ : 081-4433120, 086-3205571 เหน่ง, 083-7102458 จุ๋ม หมายเหตุ - ออกทริปวันพุธทุกสัปดาห์ และทริปในช่วงวันหยุดยาว ค่ะ - ถ้าหากเดินทางเป็นคณะ 8 คน (หรืออาจเป็นคณะใหญ่) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ // อยากให้ทางเราจัดทริปพิเศษให้ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ มะมีปัญหา “เหน่งค่ะ” จัดให้ค่ะ//


บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2020 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.