ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

57,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

6 เม.ย. 2553 11:50:34

วันที่อัพเดท :

1 ก.ค. 2553 17:15:41

ip :

124.122.189.xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

Period ADL 1CHD + 2ADL W/B 1CHD + 2ADL N/B SGL 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 53 57,900 57,900 55,900 52,900 โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – โอซาก้า 21.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 23.55 ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ JAPAN AIRLINE เที่ยวบินที่ JL 728 วันที่ 2 :: สนามบินคันไซ – ยูนิเวอร์แซล – ชินไซบาชิ – โดดงโบริ 07.30 ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระของท่านเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล (Universal Studio Japan) สวนสนุกระดับโลกยอดนิยมในโอซาก้าที่คุณจะสามารถสัมผัสกับโลกภาพยนตร์ฮอลลีวู๊ดสนุกสนานและหวาดเสียวกับเครื่องเล่นต่างๆ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภาพยนตร์ฮอลลีวู๊ดและพบกับตัวละครต่าง ๆ ที่คุ้นเคย กลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาสนุกสนานอย่างเต็มที่ ที่ยูนิเวอร์แซล บ่าย สนุกสนานต่อที่ยูนิเวอร์แซล จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นถนนคนเดินในร่มเริ่มต้นจากตึก Sony Tower ลงมาสิ้นสุดที่ฝั่งคลองโดดงโบริ มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่นับไม่ถ้วน ผู้คนเดินแน่นขนัด ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับ อยู่ติดกับห้าง Daimaru และ Parco ร้านเกมปาจิงโกะก็มี สุดถนนชินไซบาชิ จะเป็น ย่านโดดงโบริ (Dodonbori) เป็นย่านที่มีสีสันยามราตรี มีร้านอาหาร ร้านค้ามากมาย มีสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่คือ ป้ายโฆษณาขนมกูลิโกะ ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มีร้าน Bic Camera , ร้าน 100 เยน และถนนคนเดินเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆ สลับกับห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร , โรงภาพยนตร์ , ร้านเกมปาจิงโกะ ที่มีสีสันให้ท่านได้เพลิดเพลิน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าพักที่โรงแรม OSAKA DAI-ICHI HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 3 :: โอซาก้า – ชินกังเซน – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ทาคายาม่า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) เมืองเกียวโต โดยนั่ง รถไฟชินกังเซน (Shinkansen) เพื่อให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศลองนั่งรถไฟด่วน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 กม./ชม. เพื่อความประทับใจกับเทคโนโลยีที่แสนจะไฮเทคของประเทศญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 1,200 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาโอโตหวะ ซึ่งมีน้ำจากตาน้ำในป่าบนภูเขาชื่อเดียวกัน ผ่านลงมายังวัด ลำธารนี้มีสายน้ำไหลตลอดทั้งปี ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่านี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเทพเจ้า จึงนิยมมาดื่มน้ำจากลำธารนี้ เป็นวัดที่ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเข้าชิง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังมีระเบียงไม้ใหญ่สร้างจากท่อนซุงโดยภูมิปัญญาของช่างชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณ เมื่อท่านได้ขึ้นไปยืนบนระเบียง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาและตัวเมืองเกียวโตในแบบพาโนราม่าวิวด้วย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่ วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดพลับพลาทอง เป็นวัดที่ดังเป็นที่รู้จักอีกแห่งหนึ่งของเกียวโต สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 1940 เป็นศาลาทองกลางสระน้ำ สวยงามมาก และยังเป็นวัดที่ใช้จำลองเรื่องราวเหตุการณ์ในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง “อิกคิวซัง” เณรน้อยเจ้าปัญญาและโชกุนในเรื่องก็คือ โชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ และบุตรชายของเขาที่เป็นเจ้าของพลับพลาทองแห่งนี้ ก่อนที่จะยกให้เป็นสมบัติของวัดแห่งนี้ในเวลาต่อมา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าพักที่โรงแรม HOTEL GRANTIA HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่า วันที่ 4 :: ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอทาคายาม่า – ย่านช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ – มัทสึริโนะโมริ - ชิราคาวาโกะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินท่องเที่ยวเมือง ทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในอดีตไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพาน หรือว่าจะเป็นบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น จนได้ชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต นำท่านสู่ ตลาดเช้า (Morning Market) ริมแม่น้ำมิยากาว่า ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองทาคายาม่า ท่านจะได้พบกับผักและผลไม้สดนานาชนิด รวมทั้งอาหารพื้นเมืองหลากหลายและของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ที่ว่าการอำเภอทาคายาม่า (Takayama Jinya) อาคารเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม ในอดีตที่นี่เคยเป็นที่พำนักของท่านคานาโมริ ผู้ปกครองเมืองทาคายาม่า ก่อนที่จะตกมาอยู่ภายใต้การดูแลของโชกุน โทขุงาวะในปี 1692 ซึ่งได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นที่ทำการรัฐบาลในเมืองเอโดะ ไม่ว่าจะเป็นการป่าวประกาศของทางการ และการเรียกเก็บภาษี จนในสมัยเมจิจึงเปลี่ยนมาเป็นที่ทำการเขตแทนจนถึงปี 1969 จากนั้นเดินทางต่อสู่ย่านช้อปปิ้ง ซันมาชิซึจิ (Sunmachi Suji) ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดีสัมผัสบรรยากาศบ้านเรือน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ละหลังอย่างกลมกลืนอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองหรือหามุมถูกใจบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน มัทสึรีโนะโมริ (Matsuri no Mori) พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม รถแห่ที่ใช้ในเทศกาลสำคัญ ๆ ที่มีชื่อเสียงของเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบการตกแต่งต่าง ๆ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawako) หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่า พนมมือ โครงสร้างบ้านที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือและสร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ให้ท่านได้เยี่ยมชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทยาม่า เพื่อเข้าสู่ที่พัก ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย วันที่ 5 :: โทยาม่า – เจแปนแอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองนาโกย่า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ (Japan Alps) ขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจไดระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระหว่างนี้ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่สถานีไดคันไบ ยอดเขาทาเทยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทัวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่สถานี คุโรเบะไดระ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่านเดินข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลอดอุโมงค์เข้าสู่สถานี โอกิซาว่า พิเศษสุด *** นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิมะขนาดมหึมา (Snow Wall) ที่มีความสูงถึง 16 ม.(เมตร)ในระหว่างการเดินทางสู่หุบเขาแอลป์ ***จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น รองลงมากจากโอซาก้า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ หัองอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าพักที่โรงแรม SUWA LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า *** หลังรับประทานอาหารค่ำ สำหรับท่านที่เหน็ดเหนื่อยเลื่อยจากการเดินทางท่านสามารถอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นได้ในโรงแรม เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี *** วันที่ 6 :: ทะเลสาบซูวะ – หมู่บ้านซึมาโงะ - นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะถ่ายภาพทีระลึก ณ ทะเลสาบซูวะ (Lake Suwa) แสนสวยในบรรยากาศยามเช้าก่อนเดินทางสู่หมู่บ้านอนุรักษ์ ซึมาโงะ (Tsumago Traditional Village) เป็นหมู่บ้านที่มีสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้สไตล์บ้านญีปุ่นเก่า ๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่ระลึก เก็บเกี่ยวอีกหนึ่งบรรยากาศเงียบ ๆ ท่ามกลางธรรมชาติที่มีต้นไม้รอบ ๆ หมู่บ้านไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดญีปุ่น แท้ ๆ กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า(Nagoya Castle) ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่น ๆ ของญีปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1959 ... ภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงามอันรวมไปถึงปลาจิโฮโกะ 1 คู่ ลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทำด้วยทองคำบนยอดปราสาทอีกด้วย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินจูบะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 18.00 เหิรฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ JAPAN AIRLINE เที่ยวบินที่ JL 737 22.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ************************************************************************************************** ระเบียบการจองทัวร์ ส่งแฟกซ์ สำเนาหน้าพาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมวางมัดจำท่านละ 5,000 บาท ชำระเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ยูโอบี สาขา ถนนศรีวรา ชื่อบัญชี นางสรวีย์ ประเสริฐวิชชากร หมายเลขบัญชี 097-228235-4 และส่งแฟกซ์ SLIP PAY IN มาที่ 02-559-2548-9 อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Economy Class สายการบิน Japan Airline (JL) ค่ารถรับ-ส่ง ตามรายการ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าผันผวนราคาน้ำมันตามภาวะตลาดโลก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเรียกเก็บเพิ่มโดยสารการบิน โดยทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีการบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 60 ปี) ค่ามัคคุเทศก์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัทพ์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ หมายเหตุ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว / บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง เงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ การยกเลิก - กรณียกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้า ภายใน 21 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ - กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 15 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด - กรณียกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 7 วันทำการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.