ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ไปไหว้พระเสริมบุญที่เมืองเก่าอยุธยา

ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ไปไหว้พระเสริมบุญที่เมืองเก่าอยุธยา

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

1,500.00

บาท

วันที่เริ่ม :

4 ก.ค. 2553 08:39:30

วันที่อัพเดท :

4 ก.ค. 2553 08:39:30

ip :

125.24.107.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

ALL AROUND HOLIDAYS 3 ถ.สุโขทัย ซอย1,ดุสิต,กทม.10300 ภูมิใจเสนอ รายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จากมืออาชีพ รายการทัวร์ เที่ยวอยุธยากับเรือริเวอร์ซัน พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,600 บาท ( 10 คนขึ้นไป 1,500 บาท) โปรแกรม เดิน ทางไปโดยรถ – กลับโดยเรือริ เวอร์ซัน 07.30 น. เช็คอินที่ เคาน์เตอร์ริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา 08.00 น. รถออกจากศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ 09.00 น. ถึง พระราชวังบางปะอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุง ศรีอยุธยา เป็นราชธานี เป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและ แบบยุโรป 10.30 น. เข้าสู่อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของ ไทยยาวนานถึง 417 ปี ความ สวย สดงดงามของ''ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ''มหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต ที่ เหลือไว้แต่เพียงซากปรัก หัก พังอันมีค่าชวนชมเป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้นการนำชมจึงนำชม ทั้งสถาน ที่ ที่ปรักหักพังและสถานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลาย วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็น ศูนย์ รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย - พม่า วัดแห่งนี้ จึง ถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้ เป็น ที่ตั้งกองบัญชาการ จึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรง เครื่อง กษัตริย์งดงาม และ พระพุทธรูปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี ซึ่งทั้งสององค์นี้ นับ เป็นศิลปะที่ล้ำค่า วัดโลกยสุทธาราม สันนิษฐานจากสถาปัตยกรรมว่าน่าจะสร้าง ขึ้น ในสมัยอยุธยาตอนต้น บริเวณวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เดิมมี ความ ยาวประมาณ 28 เมตร แต่เนื่องจากได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2499 จึงทำให้ ลักษณะ องค์พระผิดไปจากเดิม และมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 37 เมตร 12.30 น. ออกจากวัด โลกยสุทธาราม เพื่อไปลงเรือริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ วัดโพธิ์แตงเหนือจัง หวัด พระนครศรีอยุธยา อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย – ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล อาหารรสเลิศกับบรรยากาศ การล่องเรือที่หรู หรา คือ ความประทับใจ 13.00 น. ช่วงบ่าย : บริการ ชา กาแฟ ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยา ยาม ที่ผ่านสายตาจากเรือริเวอร์ซันที่มีมุมมองทั้งจาก ภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับ อากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและ ความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการ ปรุง แต่งใดๆ เข้าสู่เมืองผ่าน พระมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ สร้าง มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทย ย้าย ราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี 16.30 น. (โดยประมาณ) ถึงท่าเทียบเรือที่ศูนย์สรรพสินค้าริ เวอร์ซิตี้ สี่พระยา ตลอดการเดินทาง มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงเรื่องราวความ เป็นมาของประวัติศาสตร์และ สถานที่ต่างๆที่ได้ชม การเดินทางในลักษณะนี้เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าคุ้มเวลา ที่สุด การนำเสนอ สถานที่อันเป็นโบราณสถานนั้นได้เลือกสรรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ เป็นการย้อนอดีตให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ผนวกกับการล่องเรือตามแม่น้ำชมธรรมชาติ นับเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่น่าภูมิใจและเป็นการรู้จัก เมืองไทยโดยสถานที่จริง เป็นโปรแกรมหนึ่งที่รวบรวมสิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่ต้องการสัมผัส การพักผ่อนและการบันทึกด้วยภาพไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุด โปรแกรม ล่องเรือท่องเที่ยวอยุธยา “เรือแกรนด์เพิร์ล” 07.30 น. -16.00 น. (ทุกวัน) ไปโดยรถบัส *กลับเรือแกรนด์เพิร์ล* เที่ยวชมโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามของพระราชวังบางปะอิน ไหว้พระขอพร ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์,วิหารพระมงคลพิตร และวัดมหาธาตุ ล่องเรือชื่นชมวิถีชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยาพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์และพักผ่อนอย่างเพลิดเพลิน ไปกับเรือแกรนด์เพิร์ล ไปรถบัส 07.15 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้(สี่พระยา) ท่าเรือที่ 2 07.30 น. พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ผู้ ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่ น่าสนใจ 09.00 น. เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์ พาชมสถานที่สำคัญต่าง ภายในพระราชบรมมหาราชวังซึ่ง ประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์,พระที่นั่งวโรภาศพิมาน,พระที่นั่ง อุทยานภูมิเสถียร,พระที่ นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา 10.30 น. เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม 11.30 น. เดินทางถึงวัดพระ ศรีสรรเพชญ์ เป็นวัด สำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์ พระมงคลบพิตร ซึ่งอยู่หน้าพระราชวังโบราณ กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล 13.00 น. ถึงท่าเรือวัดช่อง ลม (นนทบุรี) นำท่านสู่ เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำ เจ้า พระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทัวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่ง แม่น้ำ เจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านสถานที่สำคัญๆ ได้แก่ เกาะเกร็ด,สะพานพระราม 8, พระมหา ราชวัง, วัดอรุณราชวราราม และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นต้น 15.00 น. บริการอาหารว่าง ด้วย ชา กาแฟ และ คุกกี้ 16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ นอก จากรายการนี้แล้วทางบริษัทยังมีรายการท่องเที่ยวประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ ทั้งยุโรป เอเซีย อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอื่นๆอีกมากมาย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่ โทร. 02 9382620 ( Auto running ) มือถือ : 082 2094321 ais/ 086 8943141 dtac/085 9144050 dtac ติดต่อแผนกทัวร์ : คุณอุ๊ คุณภัทร คุณเชิด คุณจอยซ์ คุณแป๊ด ใบอนุญาตเลขที่ 11/3366 หมายเหตุ : ท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาตท่องเที่ยวของบริษัทที่ท่านสงสัยได้ในเวลาทำการ ที่ หมายเลข 02-219-4010-7 ต่อ แผนก งานทะเบียน และ ธุรกิจนำเที่ยว http://www.tat.or.th/tbgr/


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.