รับทำวีซ่า รับแก้ปัญหาวีซ่าที่ถูกปฏิเสธทุกประเทศ รับปรึกษาวีซ่าฟรี โทร.02-287-4307

รับทำวีซ่า รับแก้ปัญหาวีซ่าที่ถูกปฏิเสธทุกประเทศ รับปรึกษาวีซ่าฟรี โทร.02-287-4307

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

0.00

บาท

วันที่เริ่ม :

13 ก.ค. 2553 14:53:05

วันที่อัพเดท :

13 ก.ค. 2553 14:53:05

ip :

125.24.100.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

สตาร์ เวิล วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส รับทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์ .เราประเมินโอกาส การขอวีซ่าให้คุณ ฟรี .การันตี วีซ่า ผ่าน!!! .ดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าคุณได้รับวีซ่า .ถ้าคุณ .เบื่อเรื่องเตรียมเอกสาร .ขาดความมั่นใจในตัวเอง .โดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว .ไม่มีหลักฐาน การงาน การเงิน .ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า .กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ เบื่อต้อง เข้า ออกสถานทูตบ่อยๆ ....เราช่วยคุณได้ Star World Visa & Translation Service. Tel: 02-287-4307 Fax.02-287-4308 Hotline: 087-562-0697/086-326-2364 E-mail: starworldvisa@yahoo.com http://www.starworldvisa.com .ทุกประเภทวีซ่า 1. วีซ่า ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน / เพื่อน/ครอบครัว) อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับ หลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่น เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตหรือไม่ เอกสารการลางาน รับรองงาน ใบลาพักร้อน สัมพันธ์กับเวลาที่ขอไปหรือไม่(ทำงาน1 ปี ขอไปเที่ยว 90 วัน เป็นไปได้ไหม) เอกสารแสดงความสัมพันธ์ผู้ออกค่าใช้จ่าย(ครอบครัวหรือแฟน) ในการเดินทางและพำนัก เพียงพอต่อการยื่นหรือไม่ การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้ยื่นอย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก) ในกรณีโดนปฏิเสธมา ทางเราให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครและองค์ประกอบรอบข้าง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและแนวทางการแก้ไข และการอธิบายข้อมูลที่ยื่นเข้าไปครั้งแรกและทำเอกสารในครั้งใหม่หรือการยื่นอุทธรณ์กลับเข้าไป ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า โดยทนายความและที่ปรึกษา 2. วีซ่า คู่หมั้น/ แต่งงาน/ ถาวร/ติดตามคู่สมรส K-1/K-3 อเมริกา การันตีวีซ่า การขอใบรับรองโสด การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน1วัน การเรียนภาษาก่อนขอวีซ่า ในบางประเทศ การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย ผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะขอวีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่า ถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์ รับปรึกษาติดตามวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน ที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาหรือรอเป็นเวลานาน ติดตามขั้นตอนการดำเนินการ 3.จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน การกรอกฟอร์มขอใบรับรองโสด จากสถานทูต การแปลเอกสารใบรับรองโสดและการประทับตรารับรองจากกระทรวงฯหรือสถานทูต เอกสารการที่ใช้ขอจดทะเบียนสมรสของคนไทยและชาวต่างชาติ การจดทะเบียนสมรส ที่ สำนักงานเขต หรืออำเภอ • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน • แปลเอกสารทุกภาษา รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ แบบด่วน 1 วัน • จำหน่าย จองตั่วเครื่องบิน ทุกสายการบิน • ประกันภัย การเดินทาง ราคาพิเศษ • กรอกฟอร์ม วีซ่า ทุกประเทศ เริ่มต้น 500 -2000 บาท* • จองคิว สัมภาษณ์ วีซ่าทุกประเทศ • รับยื่นวีซ่า ทุกสถานทูต • ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ NON-O NON-B วีซ่าระยะยาว เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศมีดังนี้ 1.หนังสือเดินทาง (Passport) 2.ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ) 3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 4.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน) 5.ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล 6.สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) 7.สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส 8.กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย 9.เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ *****จำเป็นอย่างยิ่ง****** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า) 10.เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ(ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ) ในกรณีที่ผู้ที่จะเดินทางที่มีคนเชิญหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ -จดหมายเชิญ -พาสปอร์ตถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการเดินทาง -เอกสารด้านการงาน -เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือนอัปเดทล่าสุด -เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด -เอกสารเกี่ยวกับที่พัก(บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง) -ใบหย่า(กรณีที่มีการหย่าร้าง) -หลักฐานความสัมพันธ์/รูปถ่ายความสัมพันธ์/หลักฐานการส่งเงิน/อีเมลย์/หรือบิลค่าโทรศัทพ์ ติดต่อเรา Star World Visa & Translation Service . โทร.02-287-4307 แฟกซ์.02-287-4308 มือถือ. 087-562-0697/086-326-2364 E-Mail:starworldvisa@yahoo.com http://www.starworldvisa.com สตาร์ เวิล วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เลขที่ 466/31 อาคาร จี.พี เฮาส์ สาทร ชั้น 6 ห้อง 6 เอ ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2020 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.