ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 บิน KE คู่แม่ลูกลดทันที 800 บาท

ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 บิน KE คู่แม่ลูกลดทันที 800 บาท

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

27,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

13 ก.ค. 2553 20:43:52

วันที่อัพเดท :

13 ก.ค. 2553 20:43:52

ip :

125.25.248.xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์เกาหลีวันแม่ ทัวร์เกาหลีราคาถูก 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บินโคเรียนแอร์ พิเศษขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์เกาหลี ALOHA KOREA เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(กระเช้า) - วัดชินฮึนซา หมู่บ้านฝรั่งเศส - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์(ลิฟท์) – เท็ดดี้ แบร์ พิเศษ..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!! ทานได้ไม่อั้น ช้อปกระจาย...ทงแดมุนและเมียงดง ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27,900 บินโคเรียนแอร์ (KE) เที่ยวบิน ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 : สายการบิน Korean Air (KE) BKK-ICN KE654 0030- 0750 ICN-BKK KE653 1930 -2300 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮึนซา วันที่สาม หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วันที่สี่ ป้อมฮวาซอง- เคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์คติชน – บลูเฮ้าส์ – ศูนย์โสม – ตลาดเมียงดง –ตลาดทงแดมุน วันที่ห้า โซล ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี คลองชองเกชอน- ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27,900 บินโคเรียนแอร์ (KE) เที่ยวบิน ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 : สายการบิน Korean Air (KE) BKK-ICN KE654 0030- 0750 ICN-BKK KE653 1930 -2300 ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 27,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ 1ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านราคาท่านละ 27,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงราคาท่านละ 27,400 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงราคาท่านละ 27,000 บาท กรณีมาไม่ครบคู่ต้องเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว 5,900 บาท อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้ากลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ วงเงิน 1,000,000 บาท รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 4,000 วอน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ) ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) (5) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและใบโอนเงินมาที่เบอร์ 02-5227133 การยกเลิกการจอง สำหรับประเทศที่ไม่ต้องทำ Visa จะต้องแฟกซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น จะคืนเงินมัดจำทั้งหมด หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง ** คณะเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด** สอบถามเพิ่มเติม โทรติดต่อ ป้อม ไทยแอคทิวิตี้ 02-5227117/084-1117171 http://www.thaiactivity.com/catalog.php?idp=694


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2020 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.