เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก หลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง ราคากันเอง ท่านละ 4,900 อุ่งใจในต่างแดน ไป

เที่ยวลาวใต้  ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก หลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง ราคากันเอง ท่านละ 4,900  อุ่งใจในต่างแดน ไป

รหัสสินค้า :

123456

สภาพสินค้า :

สินค้าใหม่

ราคา :

5,200.00

บาท

เว็บไซต์ :

http://www.siamshop.com/3dp71k28e8l3f42

วันที่เริ่ม :

5 เม.ย. 2554 15:57:09

วันที่อัพเดท :

5 เม.ย. 2554 15:57:09

ip :

61.90.68.1xx

ข้อมูลร้าน

ร้าน :

kanaengtour

ชื่อผู้ขาย :

ปราโมทย์ แก้ววงษา

จังหวัด :

สมุทรปราการ

จำนวนสินค้า :

5 ชิ้น

คนเข้าชม :

8713

อัพเดทร้าน :

5 เม.ย. 2554 15:48:47

เปิดร้าน :

18 มี.ค. 2554 14:56:20

shop free

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า, โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ในลาว 5,200 บาท 3 วัน 2 คืน ในลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว เป็นประเทศที่มีมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ผู้คนยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ดุ ใจเย็น สงบงามทุกยามเมื่อได้สัมผัสลาวยังคงความเป็นลาว ไว้อย่างเด่นชัดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ น้ำตกหลี่ผี คอนพระเพ็ง เมืองจำปาสัก ตาดเยือง ตาดฟาน อุทยานบาเจียง 3 วัน 2 คืน วันแรก กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี 20.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่อุบลฯ (ไม่มีการเปลี่ยนรถ) วันที่ หนึ่ง อุทยานบาเจียง ปราสาทวัดพู 08.30 น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเขื่อนสิรินธร (1)ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย ? ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว ? ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ถึง อุทยานบาเจียง เดินชมบรรยากาศหลากหลาย ความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้าย ฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ 12.00 น. รับประทานอาหารที่ น้ำตกผาส้วม(2) ข้ามแพขนานยนต์สู่ เมืองจำปาสัก นครอันเก่าแก่มีประวัติการก่อตั้งนับพันเป็น บรรยากาศย้อนยุค กว่า 30 ปี มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ก่อนเข้าชมความงาม ของ ปราสาทหินวัดพู หรือ ภัทเรศวร ตั้งอยู่บน ภูเขาลิงคบรรพต ที่มียอด 9 ยอด ยอดสูงสุดเป็นแท่งหินศิวลึงค์ธรรมชาติ ปราสาทหิน วัดพู เป็นปราสาท ขอมแห่งแรก ยุคอาณาจักรเจนละ ที่ตั้งของเมือง เศรษฐปุระ 18.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร เมืองปากเซ (3) เข้าที่พัก โรงแรม เมืองปากเซ หรือท่องราตรี(ตามสมัครใจ) วันที่สอง น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(4) 11.00 น. นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่ นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจขึ้นรถลากแล้วเดินเท้า เพื่อชม น้ำตกหลี่ผี น้ำตกลือชื่อ กระ ฉ่อนโลก แหล่งตำนานอันน่ากลัว 12.00 น. รับประทานอาหารที่ ริมมหานทีสีทันดร(5) 14.00 น. ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ชม ต้นไม้มณีโคตร ต้นไม้เมืองแมนแดนสวรรค์ เชื่อว่ามีต้นเดียวในโลก ตั้งเด่นตระหง่านบนหน้า ผากลางน้ำตกที่เชี่ยวกราก 18.30 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร (6) เมืองปากเซ และเข้าที่พัก วันที่สาม เมืองปากซอง น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน 06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(7) 07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปากซอง เมืองพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของลาว อากาศหนาวเย็นนั่งรถ ตระเวนเที่ยวชมเมือง แวะตลาด 09.00 น. ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ความสูงกว่า 120 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี นาม น้ำตกตาดฟาน แวะชิมชา สดๆจากไร่ พร้อมดูไร่ชา ไร่กาแฟ และซื้อผลไม้ริมถนน 12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้าน เรือนแพ(8) ปากแม่น้ำเซโดน พร้อมชมแม่น้ำสองสี 15.00 น. เลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และของฝากที่ตลาดช่องเม็ก 16.30 น. ออกเดินทางไป เมืองอุบลราชธานี ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ 18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (ลูกค้าจ่ายเอง) 04.00 น. ส่งคณะ กลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ วันที่สี่ อุบลฯ-กรุงเทพ 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อัตราบริการ ท่านละ 5,500 บาท /ท่าน รถตู้ ท่านละ5,200 บาท/ท่าน รถบัส อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการข้ามพรมแดนไทย ? ลาว ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP ตลอด การเดินทางค่าที่พัก 2 คืน สายลมเย็น จำปา ผาส้วม อุไลวรรณ์ จำค่าอาหาร (8มื้อ) น้ำดื่ม และอาหารว่างระหว่างเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องบินและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การจองทัวร์ โอนเงินมัดจำคนละ 1,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร) - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมา ที่ 02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451 รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์ ชื่อ-นามสกุล เลขประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ: บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้ ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงินให้ทั้งหมดทันที แพ็จเกจทัวร์ ทัวร์ลาวใต้ เเพ็จเกจลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า 3 วัน 2 คืน ในลาว ? วันที่ 12-16 เมษายน 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 29-3 พฤษภาคม 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2554 : ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 11-15 สิงหาคม 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 28 - 1 พฤศจิกายน 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 1- 5 ธันวาคม 2554 : ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 8-12 ธันวาคม:ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) หมายเหตุ : ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D-4D COMMONRAIL (รูปรถ) โอนมัดจำมา ท่านละ1,000 บาท ถ้าท่านเดินทางไม้ได้ บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้ ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงิน ค่ามัดจำทั้งหมดให้ทันที ? วันที่ 30 - 3 มกราคม 2555 :ท่านละ 5,200 บาท รถบัส (ทัวร์ลาวใต้) ทัวร์หลวงพระบาง แพ็จเกจหลวงพระบาง เที่ยวสงกรานต์ที่หลวงพระบาง 7,900 บาท 4 วัน 3 คืน ในลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซองถ้ำจัง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง ? วันที่ 12-17 เมษายน 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 29-4 พฤษภาคม 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 14 - 19 กรกฎาคม 2554 : ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 11-16 สิงหาคม 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 1- 6 ธันวาคม 2554 : ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 8-13 ธันวาคม:ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) หมายเหตุ : ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D-4D COMMONRAIL (รูปรถ) โอนมัดจำมา ท่านละ1,000 บาท ถ้าท่านเดินทางไม่ได้ บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้ ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงิน ค่ามัดจำทั้งหมดให้ทันที ? วันที่ 30 - 4 มกราคม 2555 :ท่านละ 6,900 บาท รถบัส (ทัวร์หลวงพระบาง) โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง www.หลวงพระบาง.com โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ 1. ลาวใต้ ท่องแขวงจำปาสัก 3 วัน 2 คืน มหานทีสีพันดร,น้ำตกหลี่ผี,น้ำตกคอนพระเพ็ง,ตาดฟาน,ตาดเยื่อง,หมู่บ้านชนเผ่า,ปราสาทวัดพู ท่านละ 5,200 บาท(36ท่านขึ้นไป รับส่งกรุงเทพฯ) ท่านละ 5,500 บาท(8 ท่านขึ้นไป รับส่งกรุงเทพฯ) http://www.kanaeng.com/lao/tourlaotai.html 2. หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 4 วัน 3 คืน ท่านละ 6,900 บาท (36 ท่าน รับ-ส่ง กรุงเทพฯ) ท่านละ 7,900 บาท (8ท่านรับส่งกรุงเทพฯ) http://www.หลวงพระบาง.com 3. เวียดนาม สองมรดกโลกนครเว้-ฮอยอัน ทะเลสวยดานัง 4 วัน 3 คืน วัดเทียมหมุ พระราชวัง ดายโน้ย สุสานของ พระเจ้าไคดินห์ หาดลังโก ฮอยอัน ท่านละ 7,200บาท(35ท่าน รับส่งกรุงเทพฯ) ท่านละ 10,500 บาท (8ท่าน รับส่งกรุงเทพฯ) http://www.kanaeng.com/vietnam/Vietnam.html 4. พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์ 3 คืน 4วัน ท่านละ 6,800 บาท (36 ท่าน รับ-ส่ง กรุงเทพฯ) ท่านละ 7,900 บาท (8ท่านรับส่งกรุงเทพฯ) http://www.kanaeng.com/myamar/myamar1.html 5. กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน ท่านละ6,000 บาท/ท่าน ( 36 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน ) ท่านละ6,600 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน ) http://www.kanaeng.com/gumpoochah/gumpoochah.html 6. สิบสองปันนา กาหลั่นป้า หมู่บ้านไทลื้อ วัดสวนม่อน(วัดไทยใหญ่) โชว์พาราณสีวัฒนธรรมไทลื้อ สวนม่านทิง สวนป่าดงดิบ วัดหลวง ถนนคนเดิน ชิมชา กาแฟ 4 วัน 3 คืน จำนวน 10 ท่านๆละ 9,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน จำนวน 30 ท่านๆละ 9,200 บาท พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน จำนวน 40 ท่านๆละ 8,600 บาท พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน http://www.12panna.com/ 7. มาเลเชีย หาดใหญ่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower Petronas Twin Tower ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.