เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียงเมืองแห่งรีสอร์ท เวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว ราคากันเอง ท่านละ 6,900 อุ่งใจ

เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียงเมืองแห่งรีสอร์ท เวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว ราคากันเอง ท่านละ 6,900  อุ่งใจ

รหัสสินค้า :

123456

สภาพสินค้า :

สินค้าใหม่

ราคา :

7,900.00

บาท

เว็บไซต์ :

http://www.siamshop.com/3dp71k28e8l3f42

วันที่เริ่ม :

5 เม.ย. 2554 15:59:42

วันที่อัพเดท :

5 เม.ย. 2554 15:59:42

ip :

61.90.68.1xx

ข้อมูลร้าน

ร้าน :

kanaengtour

ชื่อผู้ขาย :

ปราโมทย์ แก้ววงษา

จังหวัด :

สมุทรปราการ

จำนวนสินค้า :

5 ชิ้น

คนเข้าชม :

8713

อัพเดทร้าน :

5 เม.ย. 2554 15:48:47

เปิดร้าน :

18 มี.ค. 2554 14:56:20

shop free

รายละเอียดสินค้า

เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียงเมืองแห่งรีสอร์ท เวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว ราคากันเอง อุ้งใจในต่างแดน ไป กันเอง ทราเวล โทร 0899-212451 หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซองถ้ำจัง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ในลาว ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว เป็นประเทศที่มีมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ผู้คนยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ดุ ใจเย็น สงบงามทุกยามเมื่อได้สัมผัสลาวยังคงความเป็นลาว ไว้อย่างเด่นชัดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง มรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ในลาว วันแรก กรุงเทพ - หนองคาย 20.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่หนองคาย (ไม่มีการเปลี่ยนรถ) วันที่สอง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถ้ำจัง ล่องเรือลำน้ำซอง 06.00 น. ถึงหนองคายทำธุระส่วนตัวพร้อมบริการอาหารเช้าที่ร้านทานตะวัน ร้านนี้ไข่กะทะที่ทำออกมารับประทาน กับข้าวต้มอร่อย เด็ด กาแฟ ชา โอวัลติน (มื้อที่1) จากนั้นเข้านมัสการหลวงพ่อ พระใส พระคู่บ้านคู่ เมืองหนองคาย 07.30 น. เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดย ทีมงานกันเอง ทราเวล อำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและ ลาวมายาวนาน 08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานกันเอง ทราเวล ดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เรียบร้อย แล้ว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว 09.30 น. ชมอนุสาวรีย์ ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียง จันทน์ ชมศิลปะแบบล้าน ช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย จากนั้น ชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว มีเวลาพาท่านแวะที่ตลาดเช้า นำท่านไป ขอพร วัดศรีเมือง ชม หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ครั้งที่ อัญเชิญมา จากเมืองนพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นที่รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำ ชมวัดศรีษะเกต พระอารามเดียวที่เลือจากการทำลายจาก เจ้าพระยา สุภาวดี ของไทย 12.00 น. รับประทานแบบบุบเฟ่ที่ร้าน กดไผ มีอาหารหลายชนิดให้เหลืกตามชอบใจ (มื้อที่ 2) เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองวังเวียง เมืองรีสอร์ท เมืองที่สงบ กับสายหมอกยาม เช้าที่สวย 16.00 น. เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะ เห็นตัวเมือง ของวังเวียงและ ลำน้ำซอง เป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง นำทุกท่าน ล่องเรือ ชมความงาม ของลำน้ำชองมีกิจกรรม ทางน้ำหลายชนิดชึ่งชาวต่างชาติชอบมาก เป็นแม่น้ำที่มีความ สวยงามตลอดสอง ข้างทางที่ สวยงามเปรียบได้กับ กุ้นหลินของประเทศจีน เมืองวังเวียง เมืองที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขา หินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน แมกไม้นาๆ พันธุ์ แม่น้ำซอง 17.30 น. เดินเล่นถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ บริการอาหารเย็น ที่ทวีสุก(มื้อที่3) เข้าที่พักภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า วันที่สาม หลวงพระบาง เมืองภูคูน น้ำตกตาดกวางซี ถนนคนเดิน พระธาตุภูษี 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4) 07.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบาง เป็นเมืองมรดก โลกทาง วัฒนธรรม ระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกัน คือลาวเทิง ลาวที่อยู่บนที่สูง การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่และ ธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและลาวที่อาศัยบนเขาสูง กับอากาศเย็นสบาย แวะชมสินค้าที่ชาวเขาปลูกเช่น ผักแม้ว ผลไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะบริเวณภูคูนจะมีหมอกสวยงาม เส้นทางตลอดการเดินทางถึงหลวงพระบางไม่ลำบากเนื่องจากทีมงานได้ทำโปรแกรมแวะในจุด ต่างๆดังนี้ ภูคูน กิ่วกระจำ กาสี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างๆกันเพื่อชมความ เป็นอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อผ่อนคลายและทำธุระส่วนตัว ดังนั้นสบายใจได้นอกจากนั้นช่วงการเดินทางเข้าหลวงพระบางยังได้เห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบ กับเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆ สวยงาม ลาววันนี้ยังสามารถรักษา ธรรมชาติไว้ได้อย่างดี สวยงามสร้างความ ประทับใจแก่ผู้มาเยือน 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่กิ่วกระจำ เมืองเล็กๆแต่สวยงาม (มื้อที่5) 15.30 น. เดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถ ถ่ายภาพจาก ด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง 17.00 น. จากนั้นเดินทางขึ้น ภูษี ซึ่งสามารถ ชม เมืองหลวงพระบาง ได้รอบๆเมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุด นมัสการ พระธาตุ ถ่ายรูปแบบ จุใจ... จากนั้น 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารคำมุก (มื้อที่6)อาหารอร่อย ชิม เอาะหลาม อาหารขึ้นชื่อของ หลวงพระบาง และ อาหารไทยรสเด็ด 20.00 น. ทีมงานกันเอง ทราเวล นำชมถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคา ถูก ของแท้ แน่นอนผ้าที่ใช้กี่ กระตุกที่หายาก ทอมือ ผ้าของหลวงพระเนื้อดี เลือกชมตาม อัธยาศัย 21.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ในหลวงพระบาง สันติสุก,เมืองสัว ,โรงแรมสายสัมพันธ์ ,มณีพรวิลล่า , หรือเทียบเท่า หรือเที่ยวชม การเต้นที่สุภาพของคนหลวงพระบางสามารถชมได้ที่ เธคเมืองสัว หรือสไตล์วัยรุ่นหลวง พระบางที่ร้านดาวฟ้าบันเทิง ตามอัธยาศัย วันที่สี่ ตักบาตร ตลาดเช้า วัดแสนสุขาราม พระธาตุหมากโม วัดวิชุน พระราชวัง บ้านผานม วัดเชียงทอง บ้านซ่างไห 06.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวาลไปทั่วเมืองสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณ กลางเมือง 06.45 น.จากนั้นนำเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ร้านกาแฟ ประชานิยม ซึ่งร้านนี้เป็นร้าน ธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือ โอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่ อร่อย 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) 08.30 น.นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของ วัดใหม่ สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่ จะอัญเชิญ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างที่สวยงาม 09.00 น. นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน ชาวลาว และ เข้าชม พระราชวัง หลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดง ห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละ ส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม 10.30 น. เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่ง เป็น พระพุทธรูปยืนที่ชาว หลวงพระบางให้ความศรัทธา 11.00 น. นมัสการ พระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ 12.00 น. รับประทานเฟ่อ เป็นอาหารประจำชาติลาว (มื้อที่8) 14.30 น. ชมกรรมวิธีการต้มเหล้า ที่หมู่บ้านช่างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณ และ ปัจจุบันเป็นแหล่งต้ม เหล้าชั้นดี ของหลวงพระบาง 15.00 น. ชมวัดโพนเผ่า เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อีกที่หนึ่ง 15.30 น. ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของ ลาวในการ ทอผ้าเนื้อดี 17.00 น. นำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชม และ นมัสการพระ ประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคล 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านดารา อาหารอร่อย (มื้อที่9) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ห้า บ้านกิ่วกะจำ เมืองภูคูน วังเวียง หนองคาย 06.00 น. ออกเดินทางจากหลวงพระบางมุ่งหน้าเข้าบ้านกิ่วกะจำพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10)ระหว่างการเดินทางจะพบ ทิวทัศน์ที่สวย บางช่วงอาจพบทะเลหมอกที่สวยงาม 10.00 น. แวะเมืองภูคูน สูดอากาศยามเช้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวลาว 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ โรงแรมภูอ่างคำ เมืองวังเวียง (มื้อที่11) 16.30 น. ช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านไทย-ลาว 17.00 น. เดินทางกลับฝั่งไทย วันที่หก หนองคาย-กรุงเทพ 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อัตราบริการ ท่านละ 7,900 บาท /ท่าน อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการข้ามพรมแดนไทย ? ลาว ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP ตลอด การเดินทางค่าที่พัก 3 คืน ภูอ่างคำ , เมืองสัว ,สันติสุก, มณีพรวิลล่า , ค่าอาหาร (11มื้อ) น้ำดื่ม และอาหารว่างระหว่างเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การจองทัวร์ โอนเงินมัดจำคนละ 1,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร) - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมา ที่ 02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451 รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์ ชื่อ-นามสกุล Name-Surname เลขประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเกิด สถานที่เกิด วันที่ออก วันที่หมดอายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ หมายเหตุ: บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้ ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงินให้ทั้งหมดทันที เอกสารที่ใช้ ในวันเดินทาง Passport ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน กันเองทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ1,500 บาท ครับสนใจโทรจองได้ที่ 0899212451 รับ จัดทัวร์หมู่คณะ แพ็จเกจทัวร์ ? วันที่ 12-17 เมษายน 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 29-4 พฤษภาคม 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 14 - 19 กรกฎาคม 2554 : ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 11-16 สิงหาคม 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2554 :ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 1- 6 ธันวาคม 2554 : ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) ? วันที่ 8-13 ธันวาคม:ท่านละ 7,900 บาท (ทัวร์หลวงพระบาง) หมายเหตุ : ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D-4D COMMONRAIL (รูปรถ) โอนมัดจำมา ท่านละ1,000 บาท ถ้าท่านเดินทางไม่ได้ บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้ ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงิน ค่ามัดจำทั้งหมดให้ทันที ? วันที่ 30 - 4 มกราคม 2555 :ท่านละ 6,900 บาท รถบัส (ทัวร์หลวงพระบาง) โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง www.หลวงพระบาง.com ทัวร์ลาวใต้ แพ็จเกจลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า, 3 วัน 2 คืน ในลาว ? วันที่ 2-6 เมษายน ,12-16 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 29-3 พฤษภาคม 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2554 : ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 11-15 สิงหาคม 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 28 - 1 พฤศจิกายน 2554 :ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 1- 5 ธันวาคม 2554 : ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) ? วันที่ 8-12 ธันวาคม:ท่านละ 5,500 บาท (ทัวร์ลาวใต้) หมายเหตุ : ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D-4D COMMONRAIL (รูปรถ) โอนมัดจำมา ท่านละ1,000 บาท ถ้าท่านเดินทางไม้ได้ บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้ ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงิน ค่ามัดจำทั้งหมดให้ทันที ? วันที่ 30 - 3 มกราคม 2555 :ท่านละ 4,900 บาท รถบัส (ทัวร์ลาวใต้) โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ 1. ลาวใต้ ท่องแขวงจำปาสัก 3 วัน 2 คืน มหานทีสีพันดร,น้ำตกหลี่ผี,น้ำตกคอนพระเพ็ง,ตาดฟาน,ตาดเยื่อง,หมู่บ้านชนเผ่า,ปราสาทวัดพู ท่านละ 5,200 บาท(36ท่านขึ้นไป รับส่งกรุงเทพฯ) ท่านละ 5,500 บาท(8 ท่านขึ้นไป รับส่งกรุงเทพฯ) http://www.kanaeng.com/lao/tourlaotai.html 2. หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 4 วัน 3 คืน ท่านละ 6,800 บาท (36 ท่าน รับ-ส่ง กรุงเทพฯ) ท่านละ 7,900 บาท (8ท่านรับส่งกรุงเทพฯ) http://www.หลวงพระบาง.com 3. เวียดนาม สองมรดกโลกนครเว้-ฮอยอัน ทะเลสวยดานัง 4 วัน 3 คืน วัดเทียมหมุ พระราชวัง ดายโน้ย สุสานของ พระเจ้าไคดินห์ หาดลังโก ฮอยอัน ท่านละ 7,200บาท(35ท่าน รับส่งกรุงเทพฯ) ท่านละ 10,500 บาท (8ท่าน รับส่งกรุงเทพฯ) http://www.kanaeng.com/vietnam/Vietnam.html 4. พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์ 3 คืน 4วัน ท่านละ 6,800 บาท (36 ท่าน รับ-ส่ง กรุงเทพฯ) ท่านละ 7,900 บาท (8ท่านรับส่งกรุงเทพฯ) http://www.kanaeng.com/myamar/myamar1.html 5. กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน ท่านละ6,000 บาท/ท่าน ( 36 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน ) ท่านละ6,600 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน ) http://www.kanaeng.com/gumpoochah/gumpoochah.html 6. สิบสองปันนา กาหลั่นป้า หมู่บ้านไทลื้อ วัดสวนม่อน(วัดไทยใหญ่) โชว์พาราณสีวัฒนธรรมไทลื้อ สวนม่านทิง สวนป่าดงดิบ วัดหลวง ถนนคนเดิน ชิมชา กาแฟ 4 วัน 3 คืน จำนวน 10 ท่านๆละ 9,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน จำนวน 30 ท่านๆละ 9,200 บาท พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน จำนวน 40 ท่านๆละ 8,600 บาท พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน http://www.12panna.com/ 7. มาเลเชีย หาดใหญ่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower Petronas Twin Tower ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.