ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี ปราสาทวัดพู ตาดผาส้วม 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี ปราสาทวัดพู ตาดผาส้วม 5 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า :

LAO03

สภาพสินค้า :

สินค้าใหม่

ราคา :

7,900.00

บาท

ลดเหลือ :

6,900

บาท

เว็บไซต์ :

http://www.siamshop.com/qdmkjlgxc6183i4

วันที่เริ่ม :

26 มิ.ย. 2555 11:39:55

วันที่อัพเดท :

26 มิ.ย. 2555 11:39:55

ip :

61.90.90.xx

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

คุณเหน่งค่ะ

จังหวัด :

กรุงเทพมหานคร

จำนวนสินค้า :

6 ชิ้น

คนเข้าชม :

915

อัพเดทร้าน :

20 ส.ค. 2555 09:57:29

เปิดร้าน :

23 มิ.ย. 2555 10:05:31

shop free

รายละเอียดสินค้า

เฮงจิมินทัวร์ (( www.nengka.com )) 222/44 ม.4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร. (02) 871-5917, (081) 443-3120, (086) 320-5571 คุณเหน่ง โทรสาร (02) 871-9802 ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/4965 //E-mail : [email protected] // ลาวใต้ ปราสาทวัดพูหลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม 5 วัน 4 คืน ราคาพิเศษ 6,900 บาท ทริปวันอาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา เดินทางวันที่ 1 ? 5 สิงหาคม 2555 ทริปวันแม่แห่งชาติ เดินทางวันที่ 10-14 สิงหาคม 2555 วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ ? อุบลราชธานี 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทาง โดยรถโดยสารปรับอากาศ สู่ จ.อุบลราชธานี วันที่ 1 อุบลราชธานี ? ปราสาทวัดพู ? คอนพะเพ็ง 07.00 น. ถึง จ.อุบลราชธานี ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก หรือต่อเขต เดินทางสู่เมืองปากเซ นำท่านเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ 12.00 น. รับประทานอาหารร้านอร่อยในเมืองปากเซ 14.00 น. นำท่านเดินทางข้ามบัก(แพขนานยนต์)ไปชม ปราสาทวัดพู ปราสาทขอมโบราณอันยิ่งใหญ่สมัยโคปุระ 18.00 น. นำท่านเข้าที่พักจำปาสักพาเลซ รับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำโขง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 2 คอนพะเพ็ง ? หลี่ผี - ปากเซ 09.00 น. หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมน้ำตกไนแองการาแห่งเอเซีย ?คอนพะเพ็ง? ชมต้นมณีโคตร 11.00 น. บริการอาหารกลางวัน 14.00 น. นำท่านเดินทางสู่บ้านนากะสัง นั่งเรือลัดเลาะลำน้ำโขง ก่อนขึ้นรถสะเทิ้นกายสะท้านทรวง ชมนาข้าวเขียวขจี มุ่งสู่ หลี่ผี แก่งกลางโขงอันเชี่ยวกราก 17.00 น. นำท่านชมชีวิตและบ้านเรือนของชาวปากเซ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำโขง 18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พักจำปาสักพาเลซ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 3 ตลาดดาวเฮือง - ตาดฟาน - ไร่กาแฟ - อุทยานบาเจียง ตาดผาส้วม - ช่องเม็ก 08.00 น. หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเที่ยวตลาดเช้าของเมืองปากเซ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน แวะชม ไร่ชา กาแฟ ระหว่างทาง ชมดินแดนที่ราบสูงโบโลเวน แห่งลาวใต้ ชมน้ำตกตาดฟานอันสวยงาม 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่น้ำตกตาดผาส้วม 13.00 น. ชมความสวยงามของน้ำตกตาดผาส้วม เพิ่มพลังงานให้ชีวิตกันให้เต็มที่ ชมหมู่บ้านชนเผ่า ซึ่งอนุรักษาวิถีชีวิต ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ทั้งเผ่าจก เผ่ากระเต็น ไว้ตามแบบวิถีดั้งเดิม ไม่มีการปรุงแต่ง 15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านช่องเม็ก แวะร้านค้าปลอดภาษีซื้อของฝากกลับบ้านแล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบล ฯ 18.00 น. บริการอาหารเย็น ที่ จ.อุบลราชธานี ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ 19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ วันสุดท้ายของการเดินทาง 05.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ สิ่งที่ต้องนำไปด้วย 1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หรือ 2. รูปถ่าย 2 รูป + สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ใช้เพื่อประกอบเอกสารเข้าประเทศลาว 3. เด็ก ใช้รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 ใบ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด + สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายเด็ก 2 ใบ 4. ส่งเอกสารมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน สิ่งที่ควรนำไปด้วย - ควรพกหมวกและร่มเผื่อไปด้วย อากาศเหมือนบ้านเราค่ะ - ไฟฟ้าเหมือนบ้านเราทุกประการ (ปลั๊กก็เหมือน) - ครีมกันแดด ถุงกันน้ำสำหรับใส่กล้อง และสิ่งของที่กลัวน้ำ อัตรานี้รวม - ค่าบริการรถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง - ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) - ค่าอาหาร 9 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ - ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น - มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง - ค่าประกันภัยสำหรับทุกที่นั่ง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์แอ็กซ่าประกันภัย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทริปไกด์ และคนขับแบบว่าน้ำใจค่ะ ** รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า สนใจสอบถาม http://www.nengka.com ออฟฟิค : 02-8715917, 02-8719802 มือถือ : 081-4433120, 086-3205571 เหน่ง, มือถือ : 083-7102458 จุ๋ม หมายเหตุ - ออกทริปวันพุธทุกสัปดาห์ และทริปในช่วงวันหยุดยาว ค่ะ - ถ้าหากเดินทางเป็นคณะ 8 คน (หรืออาจเป็นคณะใหญ่) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ อยากให้ทางเราจัดทริปพิเศษให้ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ ไม่มีปัญหา ? เหน่งค่ะ ? จัดให้ค่ะ...


ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2023 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.