หมวดหมู่สินค้า

กล้องและอุปกรณ์

Leica Total Station TS-02

Leica Total Station TS-02

ยี่ห้อ :

Leica

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

399,000.00

บาท

วันที่เริ่ม :

16 ก.ค. 2553 11:00:26

วันที่อัพเดท :

6 ก.ย. 2553 13:23:16

ip :

125.25.219.xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

คุณลักษณะของครุภัณฑ์สำรวจ ชื่อครุภัณฑ์ กล้องสำรวจประมวลผลรวม (Total station) พร้อมอุปกรณ์ 1. ระบบกล้องเล็งที่หมาย 1.1 ภาครับและภาคส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูก ประกอบอยู่ในกล้องเล็งสำหรับวัดมุม ซึ่งมีแกนร่วนกัน และ สามารถหมุนได้รอบตัว 1.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร มีกำลังขยาย 30 เท่าให้ภาพหัวตั้ง 1.3 ต้องสามารถให้ภาพกว้าง (Field of view) ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1000 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา 1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 1.7 เมตร 1.5 ต้องมีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน (Reticle i lluminated) ที่สามารถปรับแสงสว่างมากน้อยได้ 1.6 ต้องมีระบบเลเซอร์เพื่อใช้ในการเล็งเป้าหมาย (Laser pointer) 1.7 ต้องมีควงส่ายละเอียดที่สามารถปรับได้ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งแนว ราบ และแนวดิ่ง 2. ระบบการวัดมุม 2.1 การวัดมุมใช้ระบบ Absolute encoder 2.2 ค่ามุมราบและมุมดิ่งน้อยสุดต้องสามารถอ่านได้โดยตรงไม่เกิน 1 ฟิลิปดา 2.3 Compensator เป็น Dual-axis oil โดยมีช่วงการทำงานไม่น้อย กว่า +/- 4 ลิปดา 2.4 ความไวของหลอดระดับฟองยาวอิเล็กทรอนิกส์ 20 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร และ ระดับฟองกลม 6 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร 2.5 มีกล้องส่องหัวหมุดเป็นระบบเลเซอร์ (Laser plummet) ที่ ประกอบติดอยู่แกนดิ่งของกล้องให้ความละเอียด +/- 1.5 มิลลิเมตร ต่อ ความสูง 1.5 เมตร และสามารถปรับความเข้ม ของเลเซอร์ได้ 3. ระบบวัดระยะ 3.1 ในภาวะอากาศปกติมีทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ 20 กิโลเมตร ต้องสามารถใช้วัดระยะได้ไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร โดย ใช้ปริซึม 1 ดวง และสามารถวัดระยะทางโดยไม่ต้องเป้าได้ไม่ น้อยกว่า 400 เมตร หรือมากกว่า 3.2 ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) ของการวัดระยะไม่เกิน 1.5 mm + 2 ppm. 3.3 สามารถแสดงค่าวัดระยะทางได้ละเอียด 1.0 มิลลิเมตร และ สามารถป้อนค่าพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 11 หลัก 3.4 มีปุ่มพิเศษสำหรับการวัดและบันทึกค่าอยู่ด้านข้างของกล้อง 3.5 มีปุ่มควบคุมให้เลือกการวัดระยะทางแบบ Fine , quick , tracking และสามารถแสดงค่าการวัดได้ ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร โดยใช้เวลาในการวัดระยะไม่เกิน 1 วินาที , 0.5 วินาที , 0.3 วินาที ตามลำดับ 3.6 สามารถปรับแก้ค่าหักเหของคลื่นชั้นบรรยากาศ โดยการป้อนค่า อุณหภูมิ และค่าความกดของอากาศหรือความสูงเหนือระดับน้ำ ทะเลปานกลาง 3.7 ต้องสามารถปรับแก้ค่าคงที่ของปริซึมได้ (Prism constant correction) 3.8 ต้องสามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศา เซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส 3.9 สามารถแสดงค่าวัดระยะทางได้ทั้งหน่วย เมตร และ หน่วยฟุต 4. ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายโอนข้อมล 4.1 ต้องมีหน้าจอแสดงผลค่ามุมราบ มุมดิ่ง ระยะทางราบ ระยะ ทางลาด ค่าความสูงต่าง และค่าพิกัดได้บนจอแสดงผลได้ 4.2 หน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 280 pixels และ สามารถ แสดงผลได้ 8 แถว แถวละ 31 ตัวอักษร หรือมากกว่า 4.3 สามารถป้อนค่ามุมราบได้ทุกค่าและปรับให้เป็นการวัดตามเข็ม นาฬิกา หรือ ทวนเข็มนาฬิกา 4.4 มีหน่วยความจำภายในสามารถบันทึกหมุดที่ส่องสำรวจทั้งค่า พิกัด และค่ารังวัดในสนามพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 13,500 ข้อมูล 4.5 สามารถเรียกดูข้อมูลที่ทำการบันทึกได้ที่จอภาพของตัวกล้องได้ โดยตรง 4.6 ต้องสามารถถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ (Download) หรือ ถ่าย ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังกล้อง (upload) โดยผ่าน สายส่งข้อมูล RS-232 โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการถ่าย ข้อมูล 4.7 คุณภาพตัวกล้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ISO 9001 และ ISO14001 5. ความสามารถพื้นฐานและการคำนวณโดยโปรแกรมพิเศษ 5.1 มีโปรแกรมในการคำนวณหาทิศทาง (Oreintation) จากมุดพิกัดที่ ทราบค่าได้ถึง 5 จุด 5.2 ต้องสามารถหาค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องได้โดยการส่องวัดค่า จากหมุดพิกัดที่ทราบค่าได้ถึง 5 จุด (Free station) และมีการ คำนวณปรับแก้โดยใช้วิธี Least square พร้อมทั้งสามารถแสดง ค่า Residual ของแต่ละจุดได้ 5.3 สามารถหาค่าระดับของกล้องได้จากการส่องวัดค่าหมุดที่ทราบค่า ระดับความสูง (Height transfer) 5.4 สามารถวัดความสูงของจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ 5.5 ต้องสามารถวัดระยะระหว่างจุดที่มีสิ่งกีดขวางแนวเล็งได้ ได้ค่า ระยะราบ ระยะลาด และความสูงต่าง 5.6 สามารถกำหนดจุดที่ต้องการได้ โดยการใช้ค่าพิกัด หรือ มุม ราบระยะราบ ความสูง และแสดงผลการ Setting out ในรูปแบบ ของ Polar, Cartesian หรือ Orthogonal 5.7 มีโปรแกรมสำหรับคำนวณพื้นที่ และแสดงค่าบนหน้าจอได้ 5.8 มีโปรแกรม Reference line สำหรับการวาง Alignment 5.9 มีสัญญาณหรือระบบเตือนและสามารถตรวจระดับพลังงานของ แบตเตอรี่ได้ 6. โปรแกรมสำรวจออกแบบเพื่องานวิศวกรรมโยธา-สำรวจเพื่องาน GIS และออกแบบถนน มีรายละเอียดดังนี้ 6.1 เป็น Computer Aid Design (CAD) Software (ซอฟแวร์ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ เขียนแผนที่ และออกแบบ วิเคราะห์) ที่มีความสามารถในงาน Drafting และ Survey Engineer/GIS. 6.2 สามารถทำงานบนระบบ CAD ของตนเอง หากต้องทำงานบน ระบบ AutoCAD จะต้องให้ลิขสิทธิ์ของ AutoCAD ให้ด้วย 6.3 สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการทั้ง Microsoft Windows 98 , XP, NT , 2000ได้ 6.4 ใช้งานร่วมกับข้อมูลแบบ Raster ในรูปแบบ BMP, TIF, JPG format และ Vector ได้ (ใช้ข้อมูลแบบรูปภาพของแผนที่ Raster ที่ได้จาก การสแกนภาพ หรือ แฟ้มรูปภาพ ร่วมกับข้อมูล ระบบพิกัดของชนิด CAD เช่น DXF file หรือ DWG file) 6.5 มีระบบ Intelligent cursor ที่สามารถให้ข้อมูล CAD object Attribute และค่า CAD Value ได้เมื่อเลื่อน Cursor ไปที่ object 6.6 สามารถคำนวณสร้าง Digital Terrain Model เพื่อสร้างเส้นชั้น ความสูง (Contouring) ได้หลายระดับความสำคัญของเส้น Contour และสามารถแสดงค่าระดับสูงต่ำของพื้นที่ และการลาด เอียงของพื้นที่ในรูปแบบผังสี THEMATIC MAP ได้ 6.7 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล GIS จาก Feature Library เพื่อประมวล แสะแสดงผลในรูปแบบผังสีและสัญลักษณ์พิเศษแบบ Thematic Map ได้ 6.8 มี function การทำงานแสดงแผนที่วิเคราะห์ย่อยบน Drawing ได้ (View Port function) 6.9 มีเรียกแฟ้มงานหลายแฟ้มด้วยระบบ Sub documents manager เพื่อจัดการและกำหนด Editable Visible Active Sleeping ของแต่ละแฟ้มร่วม เพื่อเรียกแฟ้มแผนที่หลายๆแฟ้มมาทำงานร่วมกันบน Document หลักได้เพื่อลดภาระหน่วยความจำของ PC ในการประมวลผลหากทำงานโครงการขนาดใหญ่ให้สามารถวิเคราะห์ประมวลผลร่วมพร้อมกันได้ 6.10 สามารถคำนวณ และสร้างเส้นชั้นความสูงจาก DTM และ Cross–Section , รูปตัดตามขวาง, งานคำนวณดินตัดดินถม และสร้าง – แสดงภาพ 3 มิติ (3D) ได้ 6.11 สามารถคำนวณ ปริมาตรงานดินตัดดินถมจากการเปรียบเทียบ Two digital terrain models และคำนวณจากการเปรียบเทียบจากการกำหนดระดับอ้างอิงได้ 6.12 สามารถปรับแก้วงรอบ (Traverse Adjustment) ได้ทุกรูปแบบ เช่นวงรอบเปิดได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบและวงรอบปิดทั้งในระบบพิกัดสมมุติและพิกัดสากล 6.13 สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการที่ดิน (LIS และ GIS) ได้และสามารถอ่านข้อมูล Graphic ในรูปแบบ .SHF ได้ 6.14 สามารถแปลงรับข้อมูลในรูปแบบ DXF, DWG ของ R.13, R.14, 2000 เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม CAD อื่นๆได้ 6.15 สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศมาแสดงเพื่อปรับแก้ให้ได้ค่าพิกัดจาก DGPS โดยวิธี Least square adjustment เพื่อ Rectification/Transformation N points และ Map Improvement บนภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบ Smooth out Residuals ได้ 6.16 ต้องสามารถ Digitize งาน CAD จากภาพ Background ที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศที่ซ้อนทับได้ และต้องสามารถตั้งค่า Attributes ของ CAD Objects ในการ Digitize ได้ (User Defaults Manager for CAD object) 6.17 สามารถสร้าง Macro โดยเขียนโปแกรมเสริมเพิ่มเติมด้วย VBA ได้ เพื่อให้กรมอุทยานฯสามารถเขียนโปรแกรมเสริมให้เหมาะกับงานเฉพาะและลบของกรมอุทยานฯ โดยต้องมี function ป้องกันการ Copy โปรแกรมเสริมได้ 6.18 สามารถคำนวณประมวลผลเพื่ออกแบบเส้นทางและงานถนน Road Design function ได้ทั้งโค้งทางดิ่งและโค้งทางราบที่เป็นโค้งธรรมดาหรือโค้ง Spiral, Super Elevation, Widening พร้อมทั้งสามารถคำนวณปริมาตรดินตัด ดินถม Slope Intercept ของงานถนนพร้อมแสดง พิมพ์รายงานผลการคำนวณได้ 6.19 เป็นชุดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย บรรจุอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ และชุดโปรแกรมจะต้องมีฮาร์ทล็อกคีย์ (Dongle) ที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อไปทำงานที่ PC เครื่องใดๆได้ด้วยความสะดวก 6.20 สามารถคำนวณ งานดินจาก Two digital terrain models และมีระบบการแปลงพิกัดข้อมูลภาพ 2 D เป็น 3 D 6.21 สามารถปรับแก้วงรอบ (Traverse Adjustment) ได้ทุกรูปแบบ เช่นวงรอบเปิดได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบและวงรอบปิดได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบทั้งในระบบพิกัดสมมุติและพิกัดสากล 6.22 สามารถใช้งานระบบ Data Base สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการที่ดิน (LIS และ GIS) ได้ และสามารถอ่านข้อมูล Graphic ในรูปแบบ .shp ได้ 6.23 มีระบบให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ VBA (Visual Basic of Applications) เพิ่มได้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถพิเศษ ตามความต้องการของผู้ใช้ได้โดยไม่จำกัด 6.24 สามารถแปลงรับ และบันทึกข้อมูลในรูปแบบ DXF, DWG เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม CAD อื่นๆได้ 6.25 สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศมาปรับแก้ค่าโครงข่ายพิกัด บนภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบ Rubber Sheet ได้ และ Digitize งาน CAD จาก Background ที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศได้ 6.26 สามารถคำนวณประมวลผลเพื่ออกแบบเส้นทางและงานถนนได้ทั้งโค้งทางดิ่งและโค้งทางราบที่เป็นโค้งธรรมดาและโค้ง Spiral พร้อมทั้งสามารถคำนวณปริมาตรดินตัด ดินถมของงานถนน หลังจากการคำนวณ Road Design ได้ 6.27 ชุดโปรแกรมจะต้องมีฮาร์ทล็อกคีย์ และเป็นชุดโปรแกรมที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย บรรจุอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ 7. อุปกรณ์ประกอบ 7.1 กล่องใส่กล้องฯ มาตรฐานการผลิตเดียวกับตัวกล้อง จำนวน 1 ใบ 7.2 ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม จำนวน 2 ขา 7.3 แบตเตอรี่ จำนวน 2 ก้อน 7.4 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด 7.5 สายรับส่งข้อมูล RS-232 จำนวน 1 เส้น 7.6 ชุดปริซึม 1 ดวงพร้อมแท่นตั้งฐานควง 3 เส้ามีช่องมองหัวหมุด จำนวน 1 ชุด 7.7 ชุดมินิปริซึม พร้อม โพลขาวแดง ยาว 2 เมตร จำนวน 1 ชุด 7.8 โปรแกรมสำรวจออกแบบเพื่องานวิศวกรรมโยธา-สำรวจ จำนวน 1 ชุด 8. เงื่อนไขทั่วไป 8.1 ผู้เสนอสินค้าจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายมีหนังสือรับรองยืนยันการ เป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง 8.2 ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์ซ่อมและปรับแก้กล้องสำรวจแบบ ประมวลผลรวม 8.3 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันกล้องสำรวจ 1 ปี 8.4 มีการสาธิตแนะนำหรืออบรมวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้แก้ผู้ ใช้ จนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานกำหนด โดยปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด


ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2023 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.