หมวดหมู่สินค้า

หนังสือ>ตำราเรียน

คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3

คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3

รหัสสินค้า :

02

สภาพสินค้า :

สินค้าใหม่

ราคา :

399.00

บาท

เว็บไซต์ :

http://www.siamshop.com/qz2x8yvkha25307

วันที่เริ่ม :

24 พ.ค. 2555 09:11:33

วันที่อัพเดท :

24 พ.ค. 2555 09:11:33

ip :

1.2.213.1xx

ข้อมูลร้าน

ร้าน :

www.sobtid.com

ชื่อผู้ขาย :

ณัฐพงศ์

จังหวัด :

มหาสารคาม

จำนวนสินค้า :

3 ชิ้น

คนเข้าชม :

336

อัพเดทร้าน :

8 ส.ค. 2555 13:43:25

เปิดร้าน :

24 พ.ค. 2555 08:51:16

shop free

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 1. ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยปลูกที่อำเภอใด ก.อำเภอควนกาหลง ข.อำเภอกระทู้ ค.อำเภอทุ่งสง ง.อำเภอกันตัง 2. ใครคือเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย ก.พระสถล สถานพิทักษ์ ข.นายจันทร์ บริบาล ค.พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ง.พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี 3. สวนยางที่กำหนดให้เป็น"สวนขนาดกลาง"กฎหมายกำหนดเนื้อที่ไว้อย่างไร ก.เกิน 10 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่ ข.เกิน 25 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่ ค.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 100 ไร่ ง.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 250 ไร่ 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามความหมายของคำว่า"สวนยาง" ก.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ ข.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ค.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ง.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ 5. ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2542 ถือว่าเป็นปีสงเคราะห์ใด ก.ปี พ.ศ.2541 ข.ปี พ.ศ.2542 ค.ปี พ.ศ.2543 ง.ปี พ.ศ.2544 6. พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503 แบ่งประเภทสวนยางได้กี่ประเภท ก.2 ประเภท ข.3 ประเภท ค.4 ประเภท ง.5 ประเภท 7. บุคคลใดจะต้องเสียเงินสงเคราะห์เข้ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ก.เจ้าของสวนยาง ข.พ่อค้าในท้องถิ่นรายใหญ่ ค.ผู้ค้ายางที่มีกำไรจากการค้ายาง ง.ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร 8. ปีสงเคราะห์กำหนดรอบระยะเวลาไว้อย่างไร ก.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปี ข.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป ค.ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป ง.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 9. หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินงานค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกิจการยาง โดยใช้เงินสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่าย ก.กรมส่งเสริมการเกษตร ข.กรมพัฒนาที่ดิน ค.กรมวิชาการเกษตร ง.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 10. ประเทศใดผลิตยางพาราส่งออกตลาดโลกเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ก.ประเทศไทย ข.ประเทศอินโดนีเซีย ค.ประเทศบราซิล ง.ประเทศมาเลเซีย 11. ที่มาของชื่อยางพารา (Para rubber)คือข้อใด ก.พาราเป็นชื่อของป่าและยางพาราเป็นพืชจากป่า ข.พาราเป็นชื่อของคนที่พบต้นยางคนแรก ค.พาราเป็นชื่อเมืองที่เป็นตลาดซื้อขายยางพาราในประเทศบราซิล ง.พาราเป็นชื่อสวนยางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 12. จังหวัดใดมีเนื้อที่ปลุกยางพารามากที่สุดในประเทศไทย ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช ข.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค.จังหวัดตรัง ง.จังหวัดระยอง 13. จังหวัดต่อไปนี้จังหวัดใดที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด ก.จันทบุรี ข.ตราด ค.ระยอง ง.ชลบุรี 14. การขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นยางพารา หลุมต้องมีขนาดเท่าใด ก.20x20x20 เซนติเมตร ข.50x50x50 เซนติเมตร ค.80x80x80 เซนติเมตร ง.100x100x100 เซนติเมตร 15. การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมในสวนยางมีวัตถุประสงค์อย่างไร ก.ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง ข.ทำร้ายเชื้อโรครากเน่า ค.เร่งให้รากงอกและแผ่ขยายเร็ว ง.สร้างความแข็งแรงให้ลำต้น จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานด้านเกษตร 3 สกย.ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล - ข้อสอบการเติมคำและอุปมา-อุปไมย - แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไป_สูตรคำนวนคณิตต่างๆ - แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม - แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง - แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตร - แนวข้อสอบเกี่ยวกับยางพารา - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 - พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503 และแก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา - ประวัติยางพาราและการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่น ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email protected]


ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2023 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.